Eesti koostöö kogu osales 2018.‒2019. aastal üle-euroopalises projektis SMARTeD (Smart eDemocracy Against Fake News; e.k nutika demokraatiaga valeuudiste vastu).

SMARTeD projekt ühendas üheksat aktiivset kodanikuorganisatsiooni üle Euroopa ning selle algatuse eesmärgiks oli tõsta noorte ja noortega tegelevate organisatsioonide teadlikkust valeuudiste mõjust kodanikuaktiivsusele nii riiklikul kui Euroopa tasandil. Olulise osa projektist moodustasid praktilised harjutused või treeningud e-demokraatia tööriistade kasutamiseks.

Koostöö kogu korraldas projekti raames kolm töötuba (Tartus, Paides ja Narvas), kus kasutati SMARTeD-i metoodikaid. Töötubades püüti lisaks teoreetilistele meediapädevusalastele teadmistele tänapäevastest infomanipulatsioonidest arendada väga spetsiifilisi ja praktilisi oskusi, kuidas võltsuudiseid ära tunda ning end nende eest digitaalses infosfääris kaitsta. Samuti tehti praktilisi harjutusi erinevate faktide ja kontekstide kontrollimiseks.

Eesti-poolse projektijuhi Maarja-Leena Saare sõnul kulmineerus SMARTeD-i projekt Eestis meediapädevusnädala raames jätkuva sisulise koostööga.

Vt projekti kirjeldust SMARTeD.

Vt SMARTeD-I kohta lähemalt: https://smartedemocracy.org/