Reedel, 6. märtsil 2020 peab Eesti koostöö kogu juures tegutsev rahvaalgatusveeb neljandat sünnipäeva. Sel puhul unistame ja vaatame tulevikku. Mõtleme uutele tegevustele, mis kujundaks rahvaalgatusveebist keskse ja mugava digivärava riigielus osalemise juurde. Sellest saab avatud arutelude ja ühispöördumiste koostamise ning seadusandjale esitamise nutikas tööriist nii riigi kui ka kohalikul tasandil.

Rahvaalgatus.ee on juba praegu osaluskultuuri ja arutlevat demokraatiat toetav instrument, mida tunnustatakse ka mujal maailmas. Seda tõstetakse esile OECD avaliku sektori innovatsiooni edulugude näitena. Portaal on täna kodaniku ja riigikogu vaheline digitaalne otsesuhtluskanal, mille abil on meil kõigil võimalik Eesti elu reaalselt paremaks muuta. Laieneva rahvaalgatusveebi eesmärgiks saab kodanike ja kohaliku omavalitsuse vahelise suhtlemise lihtsamaks muutmine, nii et see julgustaks valla- või linnaelanikke aktiivsemalt osalema oma kodukohta puudutavas diskussioonis ning otsustamisprotsessis. See on tegelikult kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega määratud õigus, mis on siiani suuresti realiseerimata.

Rahvaalgatusveebi projektijuhi Maarja-Leena Saare sõnul oleme tasapisi juurutanud nn uut demokraatia vormi, mille nähtav osa ongi rahvaalgatus.ee – see on vaikselt ajanud juuri peavoolu pööristest allpool rahulikumates kihtides. Olulised pole niivõrd tehnilised lahendused (mis on üsna kiiresti tehtavad), kuivõrd mõtteviiside muutumine koostöö- ja arutelukultuuris laiemalt (see võtab aga palju-palju rohkem aega). Tallume järjekindlalt sisse rada, mida mööda inimesed seadusandjale otse oma hääle ja ideed kohale saavad viia. Maarja-Leena sõnul on eriti tähenduslik tulem rahvaalgatus.ee igapäevasele tööle just sisuline – et Eesti ühiskonnas teravalt õhus olevad teemad (vt näiteid allpool) koonduvad rahvaalgatusveebi ning jõuavad sealt kollektiivsete pöördumistena riigikogu töölauale.

Valik viimatistest edukatest algatustest (seisuga 19.02.2020)

Vt kõiki algatusi: https://rahvaalgatus.ee/initiatives

Rahvaalgatusveebi pidupäeva puhul toimub ööülikooli avalik loeng “Demokraatia muutuvad mängureeglid” – mõtteid vahetavad Hille Hinsberg ja Andero Uusberg. Vt lähemalt siit.