Uus Eesti inimarengu aruanne „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ pakub peegelpilti tänase Eesti ruumilisest arengust ja selle mõjust Eesti inimeste heaolule ning ühiskondlikele protsessidele.

Oleme ühiskonnana jõudnud kõrgelt arenenud riikide sekka. Punkti, kus inimeste baasvajadused on kaetud ja me oleme valmis mõtlema elukeskkonna peale ning sellele, kuidas me oma ruumi jagame ja korraldame. Nagu näiteks, kus me elame, kuidas me elame, kuidas me hoiame oma loodust ja kuidas me omavahel suhtleme. Meil on tekkinud ootus kvaliteetsele ruumile – nii füüsilisele kui ka aruteluruumile – ja me soovime sel teemal kaasa rääkida.

Uue Eesti inimarengu aruande esitluse ootuses vestles peatoimetaja Helen Sooväli – Sepping kultuurisaates Plekktrumm kolmest teemast, millesse aruanne süvitsi vaatas:

  1. Eesti nagu kogu maailm suurlinnastub. Tänapäeval elab 69% eestimaalastest linnades. Kiirete ühiskondlike muutuste valguses pole me ühiskonnana senimaani jõudnud mõtestada, kuidas seda linnaruumi niimoodi organiseerida, et see toetaks inimeste heaolu ja tervist. Mis tähtsus on kvaliteetsel avalikul ruumil linnastumise kontekstis?
  2. Ülejäänud Eesti on tühi. Kas meil on lootust tagasipöörata või tasakaalustada kolme suuremasse linna koondumist ja väikelinnade ning maapiirkondade tühjaks jooksmist?
  3. Loodus ja ehituspärand on eestlase enesekirjelduse üks osa. Kuigi elame linnades, meeldib meile looduses käia. Miks on vaja kasutusele võtta rohkem ehitatud kultuuripärandit ja kuidas mõjutab ruum meie tervist, suhet looduse ja teiste inimestega?

 

Vaata 04.05.2020 Plekktrummi saadet

Eesti inimarengu aruande esitlus toimub 11. juunil 2020 Riigikogus.