Kus on tuleviku Eestis hea elada? Krattidest, suitsusaunast ja õnnest
Koht: Arvamusfestival Eesti 2035 aruteluala
Aeg: Laupäev, 15. august kell 16.00-17.30

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” mõtestab erinevate vaatenurkade alt Eesti ruumilist arengut ja pakub Eestile neli arengustsenaariumit. Kutsume Arvamusfestivalil kaasa mõtlema, millises tulevikus tahaksime elada, millist vältida?

Stsenaariumeid avavad poliitik Keit Pentus Rosimannus, iduettevõtja Taavi Tamkivi, teadlane Kadri Leetma ja arhitekt Mark Grimitliht. Modereerib Kristi Grišakov, kes on Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja urbanistika akadeemia lektor , maastikuarhitektuuri õppekavade programmijuht ja inimarengu aruande üks autoreid.

Ülemaailmsest koroonakriisist tingitud kaugtöökevad näitas ilmekalt, et suurt osa tööd saab 21. sajandi teisel kümnendil teha kodukontorist. Seega saab aina olulisemaks küsimus, kus asub kodu? Eriolukorralises argielus sai igaüks omal nahal tunda, kuidas kodulähedase tervist toetava avaliku ruumi (rohealad, pargid, kergliiklusteed, metsarajad) olemasolu hakkas määrama vaimset ja füüsilist heaolu. Taolisele ruumile ligipääsu kitsaskohad ja ebavõrdsus avalduvad kõige teravamalt suuremates linnades ja nende tihedamalt asustatud piirkondades.

Tervist toetaval, turvalisel ja kogukondlikkust soosival ruumil on inimese heaolule ja aina enam ka elukohavalikutele oluline mõju.

Kas need tegurid võiksid anda olulise tõuke väikelinnadesse ja maale kolimisele? Või toob tulevik meile ainult suur-Tallinna, kus vohab ruumiline ebavõrdsus?

Kuidas mõjutavad tehnoloogia kättesaadavus ja areng, kliimamuutused, rahvastiku vähenemine ja vananemine meie tuleviku heaolu, elamise ruumi ning demokraatiat?

 

Loe arutelu kokkuvõtet meie kodulehelt.

Kohtume Paides!