SA Eesti Koostöö Kogu otsib oma väikesesse kollektiivi DEMOKRAATIA VALDKONNA EKSPERTI (lapsehoolduspuhkuse ajaks), kelle töö on:

 • „Noored ja demokraatia“ ning „kohaliku tasandi osalusdemokraatia“- teemaliste kodanikuhariduslike koostööprojektide käivitamine ja ürituste korraldamine (need on kaks suunda, millega EKK lähiaastatel demokraatia valdkonnas tegeleb);
 • Rahvaalgatusveebi administreerimisega seonduvate küsimuste jooksev lahendamine ja kasutajatoe korraldamine;
 • Rahvaalgatusveebi esindamine ja populariseerimine;
 • EKK esindamine demokraatia teemalistes koostööprojektides.

Sobid meile kui:

 • sul on töökogemus kodanikuhariduse, kohaliku tasandi demokraatia või muude ühiskonnateemaliste koostööprojektide vedamisel;
 • orienteerud avatud valitsemise, demokraatia (sh e-demokraatia) ja kodanikuühiskonna teemades;
 • oskad algatada ja vedada koostööprojekte;
 • valdad korrektset eesti ja inglise keelt ning oskad ennast hästi nii suuliselt kui ka kirjalikult väljendada;
 • sa omad kõrgharidust sotsiaalteadustes;
 • oled valmis kaasa lööma asutuse ürituste, koostööprojektide ja muude ettevõtmiste läbiviimisel.

Kasuks tuleb:

 • projektide kirjutamise ja kureerimise kogemus;
 • tehniline taip;
 • vene keele oskus;
 • hea esinemise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • tööd, mille kaudu päriselt ühiskonnas muutusi esile kutsuda;
 • täistööajaga tööd ja motiveerivat töötasu;
 • tervist toetavat töökultuuri ja õdusat töökeskkonda Kadrioru pargis;
 • paindlikku töökorraldust.

 

Saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 12. augustiks 2020 aadressile kairi@kogu.ee.

Lisainfo: Kairi Tilga, kairi@kogu.ee

 

SA Eesti Koostöö Kogu on mõttekoda, mis:

 • seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid ühiskondlikke teemasid;
 • töötab koostöövõrgustiku ja strateegiliste partneritega välja ettepanekuid, poliitikasoovitusi ja uusi algatusi;
 • edendab demokraatiat, avatud valitsemist ja kodanikuühiskonda;
 • väärtustab koostöökultuuri ja säästvat arengut.

 Eesti Koostöö Kogu on Eesti inimarengu aruande väljaandja ja e-demokraatia lipulaeva, kodanikuportaali rahvaalgatus.ee, sisuline arendaja.