Eesti Koostöö Kogu kureeritavast Rahvaalgatusveebist on nelja aastaga kujunenud kodanike ja seadusandja vaheline mugav ja läbipaistev digikanal. Maailmas silmapaistnud e-demokraatia edulugu on suurendanud inimeste kaasa rääkimist riigi küsimustes ka valimiste vahelisel ajal ja lihvinud ettepanekute tegemise kollektiivseid oskusi.

Et inimesed rohkem osaleksid ka kohaliku elu küsimustes, pakub käesoleva aasta augustist Eesti Koostöö Kogu kohalik.rahvaalgatus.ee lehel võimalust algatada arutelusid ning teha kollektiivseid pöördumisi kohalikele omavalitsustele. „Paralleelselt selle lihtsa tehnoloogilise lahenduse pakkumisega, alustame ka laiemalt kohalikes omavalitsustes kasutuses olevate kaasarääkimisvõimaluste kaardistamist. See info vajab korrastamist,“ sõnas Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Maarja-Leena Saar.

Kodupiirkonnas algatuste tegemise ja kaasa rääkimise aluseks on kindlasti inimeste informeeritus. „Eile Rahandusministeeriumi poolt avalikustatud kohalike omavalitsuste veebileht annab igaühele väärtuslikku infot oma koduvalla teenuste kvaliteedist. See on omakorda hea alus kohaliku elu parendamiseks vajalike ettepanekute tegemiseks. Riigi poolt loodud digitaristu on kodanikuühiskonna jaoks väärtuslik vahend ja see panustab avatud valitsemisesse,“ lisas Saar.

Kohaliku elukeskkonna ja hea avaliku ruumi küsimustes julgustab kohalikke kaasa rääkima ja sekkuma ka Eesti Koostöö Kogu uus rändnäitus „Kodukoha kompass“. Eesti inimarengu aruandest tõukunud näitus on teejuhiks kohalikele oma kodulinna hindamiseks ja elukeskkonna teemadel kaasa rääkimiseks. „Meie eesmärk on, et kogukondades algaksid või jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised mõttetalgud, ruumieksperimendid, arutelud. Paigad, kus omavalitsus ja kogukond kujundavad kohalikku elu koostöös, tekitavad tugevamat omanikutunnet ja kollektiivset hoolimist. Soovime, et Rahandusministeeriumi loodud uus digitaristu ja näitus üheskoos oleksid heaks abimaterjaliks kogukondades selgete ja edasiviivate algatuste tekkeks,“ rääkis koostöö kogu juht Kairi Tilga.

SA Eesti Koostöö Kogu on mõttekoda, mis annab välja Eesti inimarengu aruannet, edendab osalusdemokraatiat ja kodanikuühiskonda.