Eesti Koostöö Kogu ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti alustavad pilootprojektiga, mis annab õpilastele suurema kaasarääkimise võimaluse koolielu puudutavates küsimustes.

Korruptsioonivaba Eesti algatatud projekt on esimene Eestis, kus kohalike omavalitsuste kaasava eelarvestamise eeskujul saavad õpilased välja töötada, arendada ja esitleda ideesid, mille vahel kooli õpilaskond valib kõige sobilikuma viisi eelarve kasutamiseks. Demokraatlike protsesside otsene kogemine aitab kaasa riigi õiglase toimimise mõistmisele ja osaluse kasvule. 

Koostöö kogu kureeritav Rahvaalgatusveeb pakub koostöö raames koolidele keskkonda, mis võimaldab õpilastel ettepanekuid esitada, nende üle arutleda ja hääletada digitaalsel kujul. See on Koostöö Kogu jaoks osa laiemast eesmärgist luua õpilastele demokraatia õppekeskkond, kus nad saavad teadmisi osalusdemokraatiast rakendada digilahenduste abil.

Ka Vabariigi President on korduvalt juhtinud tähelepanu, et ühiskonnaõpetuse tunnis peaksid lapsed saama senisest parema ettevalmistuse demokraatia mõistmiseks, demokraatlikus protsessis osalemise võimalustest ja kaasnevast vastutusest. 

Selle ettevõtmise kaudu on õpilastel võimalus saada osa avatud (kooli)valitsemisest, kogukonnana otsustamisest ja enda elu puudutavates otsustes osalemisest. Eesmärk on, et õpilased lihtsalt ei õpiks koolis, mis on demokraatia, vaid saaksid ka reaalse demokraatias osalemise ja selle toimimises kaasa löömise kogemuse,” sõnas Eesti Koostöö Kogu demokraatia ekspert Kadri Org koostööprojekti eesmärkidest. 

Korruptsioonivaba Eesti otsib kaasava eelarve projekti osalema veel partnerkoole. Enda kooli on võimalik esitada projekti kuni 20. septembrini.

Lisateave:
Kadri Org
kadri@kogu.ee
+372 5648 9584