Eesti Koostöö Kogu avas 2. oktoobril kell 15 Rakveres, Lääne-Virumaa Keskraamatukogus rändnäituse „Kodukoha kompass“. Väikelinnades rändav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsub kohalikku kogukonda väiksemate ja suuremate sekkumistega ise head elukeskkonda looma. Näituse avasid kuraator Kairi Tilga ja Rakvere abilinnapea Laila Talunik. 

Näitus tõukub sel suvel ilmunud Eesti inimarengu aruandest 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ ja uurib, mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. Kuidas ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet! Aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust. Näitusega on kaasas ka praktiline kompass-ketas, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks. „Meie eesmärk on, et kogukondades algaksid või jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid, algatused. Soovime toetada teaduspõhise ruumiloome põhimõtete levimist kohalikul tasandil“, sõnas näituse kuraator, Eesti Koostöö Kogu juht Kairi Tilga.

„Rakvere on palju panustanud inimsõbraliku ja atraktiivse avaliku ruumi loomesse ja juhindunud hea avaliku ruumi põhimõtetest. Loodame, et näitus aitab linnaelanikel märgata seda ümbritsevat ruumi ning hinnata selle häid, aga veel ka parandamist vajavaid külgi,” lisas Tilga.

„Mul on äärmiselt hea meel, et näitus Rakverre jõuab. Kutsun kõiki osalema, et hinnata näitusel oleva kodukoha-kompassi abil Rakvere tänast avalikku linnaruumi ning kaasa mõtlema, mida saaks veel paremaks teha. Tulemused näitavad linnavalitsusele, milliseid elukeskkonna teemasid tajuvad kodanikud eriti teravalt ja millega ollakse rahul,“ sõnas Rakvere abilinnapea Laila Talunik.

Näitus rändab aastaga ümber Eesti, peatudes kaheteistkümnes väikelinna keskraamatukogus. Soovime sellise näitusekohtade valiku kaudu juhtida tähelepanu raamatukogude aina kasvavale sotsiaalsele rollile avalikus ruumis.

Näitustuur sai alguse Paidest. Rakverre jääb näitus 31. oktoobrini, misjärel liigub see Narva. 2021. aasta liikumisgraafik selgub käesoleva aasta sügisel. Näitus rändab 2021. aasta suveni.

Näituse kuraator on Kairi Tilga, autorid Teele Pehk ja Elo Kiivet. Näitust korraldab Eesti Koostöö Kogu ja toetab Eesti Kultuuriministeerium ja Kultuurkapital.

Näituse kajastus:

07.10.2020 Virumaa Teataja. Iga arvamus liigutab kompassi. Intervjuu näituse kuraatori Kairi Tilgaga

29.09.2020. Virumaa Teataja. Rändnäitus Kodukoha kompass jõuab Rakverre

Vaata lisa www.kogu.ee/kodukoha-kompass.