Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga heidab pilgu Eesti inimarengu aruande (EIA) teemavaliku protsessi ja kirjeldab, mis on järgmised sammud uue aruande koostamisel.

1. Uue EIA fookusesse võetakse vaimne tervis. Kas oli ka teisi teemasid, mida nõukogu kaalus?

Eesti Koostöö Kogu roll on tõstatada ühiskondlikus debatis alles kujunemisjärgus olevaid teemasid. Tavaliselt iseloomustab selliseid teemasid kompleksus, valdkondadeülesus ja suur mõju riigi pikaaegsele arengule (nt nagu ränne, ruumiline areng). Päris alguses oli nõukogu laual kolm teemakandidaati: vaimne tervis, andmed ning rohepööre. Kõiki neid kaaluti just inimarengu vaatepunktist. Rohepöördest loobusime, sest sellel on eestkõnelevad organisatsioonid olemas, teema on juba ühiskonna teadvuses ja sellega tegeletakse. Kaalukausile jäid kaks teemat.

2. Kuidas toimus teemavaliku protsess?

Augustis kutsusime kokku oma koostöövõrgustiku ja lisaks ka väljapoolt eksperte ning arutasime ümarlaudade formaadis läbi nii andmete kui ka vaimse tervise teema.

Meie digiühiskond genereerib pretsedenditus koguses andmeid, ent võimekus neid ühiskonda mõjutavate tarkade ja heaolu suurendavate otsuste tegemisel kasutada on meil suhteliselt madal. Andmestumisel on ühiskondlikele protsessidele ja inimeste igapäevaelule ning heaolule suur mõju. Kaalusime just selle mõju uurimist, et esile tuua andmete pehmemat poolt ning interdistsiplinaarsust.

Vaimse tervise teema puhul on oluline, et ühiskond vajab teatavat nihet: füüsiliselt vaimsele. Vaimsest tervisest räägitakse täna rohkem kui kunagi varem, ent see on ikka veel tabuteema. EIA ja teaduspõhisus saavad sellele nihkele kaasa aidata. Aruteludelt kooruski välja peamise fookusena positiivne vaimne tervis ehk õnnelikkus, vaimne heaolu ja selle mõju ühiskonna toimimisele. Selle kaanoniga täna ei tegeleta.

Tänavu aasta lõpus tähistame ka EIA 25. sünnipäeva. See on suur teetähis ja loob terve inimpõlve jagu ühiskonna peegeldust.  Väga väärtuslik tagasivaade taasiseseisvunud Eesti kasvuvaludele ja arenguhüpetele. Mul on hea meel, et juubeliaastal alguse saav uus inimarengu aruanne süüvib sellesse kõige fundamentaalsemasse: inimeste heaolusse ja õnne. Riigi rikkusesse ja eduvõtmesse nr. 1.

3. Millised on järgmised sammud uue aruande koostamisel?

Teeme nõukoguga ettevalmistusi peatoimetaja konkursi ettevalmistamiseks. Loodetavasti saame selle hilissügisel välja kuulutada. Peatoimetaja kandideerib juba oma visooniga. Aga kindlasti kaasame enne lõpliku EIA alateemade vormumist ka laiemalt eksperte, praktikuid ja meie koostöövõrgustikku. Sellised kaasamised rikastavad, loovad sidusust ja väärt teadmiste sünergiat. EIA protsess on suur koostöö.

Pildigalerii 26. augustil toimunud inimarengu aruande teemavaliku ürituselt.