Rändnäituse „Kodukoha kompass“ külastamiseks on valminud õpilehed, mille abil kutsume noori mõtlema oma kodulinna avaliku ruumi peale.

Näituse abil saab noortega mõelda ja arutada osalusdemokraatia, kodanikuühiskonna, kogukondade heaolu, kaasa rääkimise, hea linnaruumi ja kodukandi teemadel. Näitust ja ühiskonnaõpetuse ainekava toetavad õpilehed on loodud eesti- ja vene keeles kahele vanuseastmele.

Digitaalsel kujul on õpilehed kättesaadavad siit:
Õpileht põhikooli II astmele eesti– ja vene keeles
Õpileht gümnaasiumi astmele eesti– ja vene keeles

Paberkujul on õpilehed kättesaadavad Narva Keskraamatukogus kuni 31. detsembrini 2020.

Rändnäitus on hea võimalus pakkuda noortele iseseisvalt või väikeste gruppidega näitusekülastamise võimalust. Julgustame noori täitma ka näituse juures olevat kompass-ketast, kus saab anda oma kodulinna elukeskkonna kohta hinnangu ning osalusdemokraatia teemalisi arutelusid klassis jätkata.

Tutvu ka kodukoha kompassi juhendiga.

Näitus on plaanitud 2021. a sügiseks teha ka meie kodulehel vabavaralise õppematerjalina kättesaadavaks.

Lisainfo:
Kairi Tilga
Eesti Koostöö Kogu juhataja
kairi@kogu.ee
+372 503 6620