Eestis toimuvad teist korda annetamistalgud, mis kulmineeruvad heade tegude päevaga 1. detsembril. Eesti Koostöö Kogu kutsub talgute raames inimesi üles toetama osalusportaali Rahvaalgatus.ee

Eesti Koostöö Kogu kureerib osalusdemokraatia platvormi Rahvaalgatus.ee, mis võimaldab inimestel riigikogule või kohalikule omavalitsusele koostada ettepanekuid kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Platvorm on loodud avaliku rahaga, kuid selle töös hoidmiseks on vaja kasutajate toetust. Kogutud raha aitab katta digiallkirjastamisega seotud kulusid ning tagada keskkonnas tehnilist tuge ja turvalisust. Rahvaalgatus.ee keskkonna kasutamine on nii ettepanekute algatajatele kui ka allkirjastajatele tasuta. 

Käesoleva aasta jooksul on digiallkirjastamisega seotud kulud Eesti Koostöö Kogu jaoks olnud juba ligi 7300 eurot, mis on umbes neljandik portaali arenduseelarvest. Kasutajad on see-eest Rahvaalgatus.ee portaali toimimist toetanud tänavu rekordilise 12 700 euroga. 

„Meil on suur rõõm tõdeda, et mida rohkem on allkirjastajaid, seda rohkem on ka inimesi, kes panevad portaali toimimisele õla alla,“ tõdes Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert ja Rahvaalgatus.ee portaali haldaja Kadri Org. „Kutsume inimesi talgute puhul üles lisaks annetamisele looma ka ettepanekuid, kuidas elu Eestis edendada ning lisama oma allkirja meelepärastele pöördumistele,“ sõnas Org. 

Rahvaalgatus.ee toimimist saab toetada lehel rahvaalgatus.ee/donate. Niisamuti nagu osalusdemokraatia üheks peamiseks ülesandeks on tagada riigi ja kogukonna juhtimise läbipaistvus, on ka portaali töö läbipaistev. Huvilistel on võimalik silma peal hoida rahvaalgatus.ee platvormi arendustegevustel

Teist korda toimuva annetamistalgute korraldaja Helen Talalaev on sõnanud, et üritus võimaldab tuua kokku ühiskonda edasiviivad ühendused ja inimesed, kes tahaksid südamelähedases valdkonnas head teha. Mullu esimest korda toimunud talgud näitasid selgelt, et Eesti inimestel on soov oma kogukonda panustada. 

Veebilehelt www.annetamistalgud.ee leiab talgukaardi, kuhu lisanduvad novembri jooksul kõik üle Eesti toimuvad talgud. Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. 

Lisainfo:
Kadri Org
demokraatia valdkonna ekspert
+372 5648 9584
kadri@kogu.ee