Oktoobris sai Rakvere raamatukogus uudistada Eesti Koostöö Kogu rändnäitust „Kodukoha kompass“. Rakvere linnaleht kirjutas novembrikuu numbris kohalike avaliku ruumi hinnangutest kompassil. Hinnanguid aitas analüüsida näituse kuraator, Eesti Koostöö Kogu juht Kairi Tilga.

Väikelinnades rändav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ja uurib, mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast,
tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. „Rakvere on palju panustanud inimsõbraliku ja atraktiivse avaliku ruumi loomesse ja juhindunud hea avaliku ruumi põhimõtetest,” sõnas Kairi Tilga.

Kompassketta tulemused Rakveres

Näitusega oli kaasas praktiline kompass-ketas (fotol), mis võimaldas kohalikel elanikel lihtsal skaalal hinnata kodukoha avaliku ruumi kvaliteeti.

Millega on rakverlased oma linnas rahul ja millele tuleks nende hinnangul rohkem tähelepanu pöörata?
Kairi Tilga: Mul on väga hea meel, et kompass-ketast nii palju kasutati. Väga kõrgelt hinnati ligipääsu kodulähedasele looduskeskkonnale, mis on väikelinnade suur eelis. Nagu ka turvaline ja hoolitsetud linnaruum, mis sai samuti kõrge hinnangu. Keskmiselt oldi rahul kogukondlike suhtlusvõimalustega ning ligipääsuga vaba aja tegevustele ja teenustele. Madalam oli rahulolu elupindade suhtes. See on laiemalt väikelinnade probleem, kus pole üldse või on vähe saadaval kaasaegseid ja
atraktiivseid elupindasid (nt üürikortereid uues kortermajas). Madalam tundus olevat rahulolu ka mugavate jalgsi- ja jalgrattaga liikuma pääsemise võimaluste suhtes, samuti kohalikku elu puudutavates otsustes kaasa rääkimise osas. See on täna laiem tendents, millele tuleb tähelepanu osutada nii KOV-de enda poolt kui ka kodaniku vaates. On hulga võimalusi, mida saab väikeste sekkumistega (naabrid, ühistu, sõbrad vms) ise teha, et elukeskkond paraneks ja muutuks atraktiivsemaks, mõnusamaks.
Rakvere abilinnapea Laila Talunik väljendas heameelt, et näitus Rakverre jõudis. „Kompassile kantud hinded näitavad linnavalitsusele, milliseid elukeskkonna teemasid tajuvad kodanikud eriti teravalt ja millega ollakse rahul,” sõnas ta.

Kompass-ketta tulemused Rakveres

Kuidas linlased saavad edaspidigi avaliku ruumi teemadel kaasa mõelda?
Tilga: Kaasa saab ja tasub mõelda nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Näiteks kohalikule omavalitsusele saab koostada ja esitada pöördumisi, millel on vähemalt 1% hääleõiguslike elanike allkiri. Selliseid kollektiivseid pöördumisi peab kohalik volikogu arutama ja nendele ka vastused andma. Nagu eelpool mainitud, siis on väga tugev potentsiaal ka rohujuure tasandil sekkumine ja väikeste tegevustega ise oma elukeskkonna parandamine (kogukonna ühistegevused, kodanikualgatused). 

Kas ja mis linnades olete “Kodukoha kompassi” näitusega veel käinud ja kuhu on plaanis edaspidigi minna?
Tilga: Alustasime oma tuuri Paidest ja pärast Rakveret liikusime Narva. Näitus rändab 2021. aasta suve lõpuni peaaegu kõikides maakonna keskustes. Pärast näituse lõppu oleme plaaninud luua näituse veebis interaktiivsel viisil kättesaadavaks. Samuti on juba täna võimalik alla laadida meie kodulehelt näitust toetavad hariduslikud õpilehed koolidele.