Võrreldes möödunud aastatega kasvas 2020. aastal hüppeliselt nii Rahvaalgatusveebi kasutajate kui ka loodud algatuste arv. 

Suvel täienes portaal lisaks senisele Riigikogule tehtava pöördumise võimalusega ka kohaliku omavalitsuse tasandil kaasa rääkimist ja osalemist võimaldava alalehega. Nimelt sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, et inimestel on õigus esitada kohaliku elu küsimustes omavalitsusele pöördumine, millel on vähemalt 1% selle omavalitsuse hääleõiguslike elanike allkiri. Algatus tuleb võtta arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul ning algatuse esitajate esindajal on õigus arutelus osaleda.

2020. aasta jooksul loodi kohalikele omavalitsustele suunatult 7 algatust, millest 5 on esitatud kohalikele omavalitsustele menetlemiseks. Teadaolevalt on ühe kohaliku algatuse menetlemine ka lõpule jõudnud. Nimelt otsustas Viljandi linn mitte nõustuda pöördumise “Rahvaalgatus Jaak Joala monumendi praegusel kujul loomise peatamiseks” seisukohtadega ning jätta muutmata Jaak Joala monumendi püstitamisega seoses seni tehtud otsused. Täpsema menetluskäigu ja selgitusega on võimalik tutvuda algatuse lehel

Rahvaalgatus.ee statistika 2020. aastal

Kokku suunati 2020. aasta jooksul allkirju koguma 54 algatust. Võrdluseks 2018. ja 2019. aastatel jõudis portaalis allkirjastamisele vastavalt 19 ja 20 algatust. 

Aasta jooksul külastas 392 tuhande kasutaja suurune auditoorium portaali üle 685 tuhande korra ning algatustele anti aasta jooksul kokku 106 tuhat digitaalset allkirja. 2018. ja 2019. aastatel anti portaalis algatustele vastavalt 12 ja 20 tuhat digitaalset allkirja. 

Piisava arvu allkirjade kokkusaamise järgselt esitati möödunud aastal Riigikogule menetlemiseks 20 algatust. Riigikogu omalt poolt lõpetas aasta jooksul 16 kollektiivse pöördumise menetlemise, mida menetles 8 erinevat Riigikogu alatist komisjoni. Kõige enam algatusi menetlesid sotsiaalkomisjon (4) ning keskkonnakomisjon (3). Rahanduskomisjon,  majanduskomisjon ja kultuurikomisjon lõpetasid aasta jooksul kahe ning õiguskomisjon, maaelukomisjon ja põhiseaduskomisjon ühe kollektiivse pöördumise menetlemise. 

Eesti Koostöö Kogu kogub Rahvaalgatusveebi portaali töös hoidmiseks annetusi, et katta digiallkirjastamisega seotud kulud ning tagada keskkonnas tehniline tugi ja turvalisus. 2020. aastal tehti Rahvaalgatus.ee toetamiseks 1703 annetust kogusummas 15 943.5 eurot. Südamest suur aitäh toetajatele!