3. veebruaril avas koostöö kogu Võrumaa Keskraamatukogus rändnäituse „Kodukoha kompass“. Koostöös Võrumaa Arenduskeskusega korraldatakse näituse raames maakonna mitmes paigus ka avalikke loenguid.

Avaliku ruumi teemalistes loengutes on võimalik osaleda ka virtuaalselt. Kõiki huvilised on oodatud arutlema oma kodukoha üle.

Võrumaal toimuvad loengud:

Milline on elukeskkonna ja ümbritseva ruumi mõju inimese heaolule ning milline on inimese suhe looduskeskkonnaga linnas ja maal? Miks peaksime pöörama oma elukeskkonnale ja selle planeerimisele rohkem tähelepanu? Milleks vajame elurikkust linna ja maale? Milline on elurikas keskkond ja kuidas seda saavutada? Mida saab igaüks teha, et elurikkust linna ja maale juurde tuua või seda hoida?
Nendele ja teistele küsimustele aitavad vastuseid otsida Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti Kureeritud Elurikkus idee autorid Merle Karro-Kalberg, Anna-Liisa Unt, Karin Bachmann.

  • 15. veebruaril kell 12.00 Võru keskväljakul koolinoortele suunatud demokraatiatrenn

Harjutusi näitab ette Anu Habakukk, kaasa löövad Võru Kesklinna kooli õpilasesindus Anu Koopi juhendamisel ja Võru Kreutzwaldi Kooli õpilasesindus Kai Laanemaa juhendamisel.

Kuidas parandada kogukondlikku arutelukultuuri? Kuidas leida ühisosa, kui huvid on erinevad? Mis on arutelude pidamisel kohaliku omavalitsuse roll, mis ühenduste ja elanike roll?
Teele Pehk tutvustab erinevaid dialoogivõtete metoodikaid ja aitab vedada hea paiga teemalist arutelu.

Loengus jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas tõsta inimeste teadmisi, et paremini kasutada demokraatia hoobasid Eesti ühiskonnas, et kohaliku tasandi otsuste tegemine oleks läbipaistvam, kaasavam ja seetõttu sihtrühma vajadustest lähtuvam.
Teele Pehk aitab mõtestada, kuidas võimestada kohalikku demokraatiat, avatud ja läbipaistvat valitsemist.

  • 18. veebruaril kell 16.00 Vastseliina raamatukogus kultuurigeograaf ja Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja professor Helen Sooväli-Seppingu avalik loeng „Linn, avalik ruum ja tervis“

Kodutänav ja linn – see pole ainult majad, autod ja teed. See on keerukas suhte- ja tajuruum, mis mõjutab meie käitumist, heaolu ja õnnetunnet. Tule mõtle kaasa meid ümbritseva ruumi tähtsusele! Milline on hea avalik ruum? Kuidas see loob heaolu ja õnnetunnet, füüsilist- ja kodanikuaktiivsust, kogukondlikku sidusust. Kuidas linnad inimeste füüsilist ja vaimset tervist saavad toetada? Kuidas hea paik aitab kaasa ka piirkonna mainele ning majanduslikule edule?
Kultuurigeograaf Helen Sooväli-Sepping aitab mõtestada linnastunud ühiskonna ruumilisi valikuid.

Tule mõtle kaasa oma linna arengutele! Kuidas äratada ellu linna keskus? Kuidas teadlikult ruumi aktiveerida, inimesi kokku tuua? Kuidas ise kogukonnas ruumieksperimenti teha – lihtsalt, kiirelt, odavalt! Mida saavad linnad peale uue väljaku valmimist edasi teha? Miks on hea avalik ruum inimesele, keskkonnale, tervisele kasulik?
Urbanist ja arhitekt Elo Kiivet mõtestab kogukonna kohtumisel linna keskpunkti olulise maamärgi ja kohaliku elu katalüsaatorina.

Eesti Koostöö Kogu kutsub seoses näitusega „Kodukoha kompass“ ka edaspidi kohalikke kogukondi korraldama oma kodukohas avaliku ruumi teemalisi sündmusi (mõttetalgud, töötoad, osaluskohvikud, koostööhommikud, ruumieksperimendid, loengud jm).

Pakume omalt poolt ideid loenguteks, töötubadeks ja aitame tasuda esinejakulud. Loe lisaks loengute ja töötubade pakkumiste kohta.

 

Lisateave:
Kairi Tilga
Eesti Koostöö Kogu juhataja
kairi@kogu.ee
+372 503 6620