6. jaanuaril nimetas President Kersti Kaljulaid oma käskkirjaga Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni juhataja Ott Oja.

Oja määramine koostöö kogu nõukogu liikmeks aitab kaasa järgmise inimarengu aruande valmimise protsessile. Järgmise inimarengu aruande teema on vaimne tervis. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni juhatajana on Ott Ojal igakülgne vaade Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamisest.

Küsisime Ojalt, mis ajendas teda liituma koostöö kogu nõukoguga ja ja kuidas ta soovib panustada Eesti inimarengu aruande valmimisse.

  1. Mis on Teie kokkupuude vaimse tervise valdkonnaga ning mis ajendas Teid liituma Eesti Koostöö Kogu nõukoguga?

Töötan igapäevaselt vaimse tervise vallas eesmärgiga, et Eesti inimeste vaimne tervis oleks mitmekülgselt toetatud inimese enda, meie kogukondade ning sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi poolt. Selle eesmärgi saavutamiseks on laiapõhjaline koostöö erinevate organisatsioonide vahel möödapääsmatu ning sellevõrra on Eesti Koostöö Kogu tegevus minu jaoks oluline. Teisalt on ka järgmine Eesti inimarengu aruanne (EIA), mis käsitleb vaimse tervise teemasid, nimetatud eesmärgi saavutamiseks väga oluline sisend. Seetõttu on mulle väga oluline, et saan panustada EIA õnnestumisse. Vaimse tervise valdkonnal on sellest palju võita.

  1. Miks on Teie jaoks oluline vaimse tervise ja heaolu edendamine Eestis?

Siin on põimunud nii loomulik instinkt inimesi aidata ja samas soov liikuda elutervema hoolivama ühiskonna suunas. Töötades õpetajana nägin, kui suur on vaimse tervise abivajadus ainuüksi noorte seas, ühiskonnas laiemalt on neid nähtamatuid kannatajaid veel rohkem. Soovin, et suudaksime Eestis abivajajaid õigel hetkel märgata ning ulatada neile abikäe. Paratamatult on muutuva maailmaga toimetulekuks aga ka ühiskonna jätkusuutlikkuse jaoks kriitiliselt oluline, et inimesed suudavad oma vaimse heaolu säilitamiseks tulla toime loomulike eluraskustega ja kohaneda.

  1. Järgmise Eesti inimarengu aruande teema on vaimne tervis ja heaolu. Kuidas panustate järgmise Eesti inimarengu aruande valmimisse?

Minu seotus vaimse tervise valdkonnaga ühelt poolt toob koostöö kogu ridadesse sügavamat valdkonna mõistmist, teisalt võimaldab näha seoseid ja arendada koostööd valdkonnas juba tegutsevate organisatsioonidega. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni juhatajana saan rakendada meie võrgustiku kontaktibaasi vastavalt kerkivatele vajadustele – võib arvata, et järgmise kolme aasta jooksul tuleb neid vajadusi üksjagu.

Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees on Kaie Karniol, liikmetena jätkavad Külli Taro, Urmo Kübar, Ülar Mark, Andres Kütt ja Triin Vihalemm.