Koostöö kogu juht Kairi Tilga ja rändnäituse „Kodukoha kompass“ kujundaja Mae Kivilo rääkisid Kaguraadio eetris Põlva Keskraamatukogus peatunud näituse tulemustest.

Kairi Tilga tõi intervjuus välja, et Põlvas näituse raames kompass-kettale kogutud kohalike tagasiside viitab sarnastele probleemidele ja arenguvajadustele, mis on välja tulnud ka varasemates näituse peatuspaikades. Põlva elanike tagasiside põhjal on kõige suuremad murekohad kohalike kaasamine elukeskkonda puudutavatesse otsustesse ja nüüdisaegsete elamistingimuste puudus.

Juttu tuli ka kohalike omavalitsuste valmidusest võtta vastu näituselt saadud tagasisidet. „Kohalikud omavalitsused on väikelinnade elanike tagasisidet hästi vastu võtnud ja pidanud seda väärt teadmiseks,“ sõnas Tilga.

Näituse kujundaja Mae Kivilo juhtis intervjuus tähelepanu uuele ja eeskujulikule Põlva keskväljakule. Kivilo sõnas, et nüüd, mil keskväljakud on väikelinnades olemas, tuleks mõelda sellele, kuidas võtta väljakuid kasutusele.

Intervjuus tuli ka juttu rändnäituse tulevikuplaanidest.

Kuula intervjuud.