Reedel, 5. märtsil tähistab Eesti Koostöö Kogu osalusportaal Rahvaalgatus.ee oma sünnipäeva. Sel puhul analüüsime kollektiivsete pöördumiste senist mõju ning mõtleme osalusdemokraatia tulevikule nii kohalikul kui ka riigi tasandil.

Rahvaalgatusveeb on pakkunud viie aasta vältel kodanikele, parlamendivälistele huvigruppidele ja vabaühendustele mugavat digitaalset võimalust tõstatada Riigikogus lahendamist vajav murekoht, väljendada seisukohti väärtusküsimustes ning juhtida tähelepanu puudulikule või täiendamist vajavale seadusele või regulatsioonile.

Selle ajaga on platvorm saanud kodanike jaoks hästi toimivaks ja kasutajasõbralikuks demokraatia tööriistaks. Nii platvormi kaudu esitatud kollektiivsete pöördumiste kui ka neid toetavate digitaalallkirjade arv on aasta-aastalt aina enam kasvanud.

„Kuna uuenduslike demokraatlike protsesside toimima saamine on aeganõudev, siis näeme, et alles pärast viit aastat saame sisukamalt hinnata Rahvaalgatusveebi ja selle vahendusel esitatud pöördumiste mõju,“ sõnas Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Kadri Org.

Alates 2014. aastast, mil võeti vastu seadus, mis annab kodanikele õiguse 1000 toetusallkirjaga kollektiivseid pöördumisi parlamendile esitada, on tänaseks Riigikokku jõudnud 74 pöördumist, neist 55 Rahvaalgatus.ee vahendusel.

„Tihtipeale kiputakse ekslikult hindama kollektiivsete pöördumiste mõju üksnes algatatud seaduseelnõude järgi. See on aga vaid üks võimalus, kuidas esitatud probleem lahendada, kui see muul moel võimalik ei ole,“ toob Org välja. „Riigikogu komisjonides otsitakse probleemile lahendust tihtipeale näiteks parlamentaarse kontrolli kaudu. See tähendab, et vastaval asutusel palutakse teemat analüüsida ning esitada tulemused või anda arengutest ülevaateid. Lisaks on mitmete pöördumiste arutamiseks korraldatud avalik istung või arutatud neid olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus.“

Org nendib, et olulise väärtusena peaks kollektiivsete pöördumiste puhul hindama ka koostöö- ja arutelukultuuri edendamist laiemalt – seda, et inimesed saavad oma hääle ja ideed ise otse otsustajateni viia.

Uudse võimalusena saab eelmise aasta suvest rakendada osalusportaalis õigust teha pöördumisi ka kohalikele omavalitsustele. Tegemist on seaduses ettenähtud kodanikuõigusega, mille lihtsal kujul rakendamise võimalus julgustab valla- ja linnaelanikke aktiivsemalt osalema oma kodukohta puudutavas arutelus ning otsustes. Lisaks nügib mugavam võimalus kaasa rääkida ja ettepanekuid esitada omavalitsusi avatuse, läbipaistvuse ja suurema koostöövalmiduse suunas.

Rahvaalgatusveebi pidupäeva puhul toimub koostöös Vabaühenduste Liiduga Hea Kodaniku klubi vestlusõhtu „Kuidas jõuda oma mõtte või murega otsustajateni?“, millest on kõigil video vahendusel võimalik osa võtta. Mõtteid vahetavad Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt, organisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering ning Müürilehe tegev- ja sotsiaaliatoimetaja Henri Kõiv. Vestlust juhib DD juht ja DD StratLab konsultant Martin Noorkõiv. Vt lähemalt siit.

 

Lisateave:
Kadri Org
demokraatia valdkonna ekspert
kadri@kogu.ee
+372 5648 9584