Märtsis tähistas Eesti Koostöö Kogu Rahvaalgatusveebi 5. sünnipäeva ja Eesti inimarengu aruande 25. aastapäeva.

Rahvaalgatusveebi viiendat sünnipäeva tähistas Hea Kodaniku klubi vestlusõhtu „Kuidas jõuda oma mõtte või murega otsustajateni?“. Eesti inimarengu aruande 25. aastapäevaks võttis Marju Lauristin kokku 25 aasta inimarengu aruanded. Avalikustasime sel puhul mastaapse analüütilise ülevaate Eesti arengust viimase veerandsajandi jooksul.

Mõlemast teemast saab kokkuvõtliku ülevaate meie märtsikuu uudiskirjast.