Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia vahend, mis annab eurooplastele suurema sõnaõiguse Euroopa Liidu (EL) poliitikaküsimustes, mis mõjutavad nende elu. Selle abil saab koostöös teiste inimestega EList tuua avalikkuse ette oluline küsimus, edendada sel teemal arutelu ning pakkuda välja konkreetseid seadusemuudatusi.

Algatuse käimalükkamiseks on vaja vähemalt seitset ELi liikmesriigi kodanikku, kes elavad seitsmes erinevas ELi riigis ning kes on piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. Kodanikualgatusele saavad allkirja anda kõik hääleõiguslikud ELi kodanikud, olenemata nende elukohast. Kui algatusele õnnestub koguda üks miljon allkirja, otsustab Euroopa Komisjon, milliseid edasisi meetmeid rakendada.

Kodanikualgatusi saab ellu kutsuda igas valdkonnas, kus komisjonil on volitused esitada õigusaktide ettepanekuid, nagu näiteks keskkond, tarbijakaitse, põllumajandus, kalandus, energeetika, transport või kaubandus.

Oluline on märkida, et Euroopa kodanikualgatus on erinev petitsioonist, mida on võimalik esitada ainult Euroopa Parlamendile. Petitsioonid on seotud olemasolevate ELi tegevustega ning nendega ei saa taotleda ettepanekute tegemist uute ELi õigusnormide kohta. Seevastu kodanikualgatustega tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek võtta vastu uued ELi õigusnormid. Lisaks saab petitsioonil olla üks esitaja ning puudub allkirjade miinimumarv, kuid kodanikualgatuste puhul on vajalikud ametlikud korraldajate rühmad ning tarvis on kokku koguda miljon allkirja.

Täpsema juhise ning selgitused Euroopa kodanikualgatuse esitamise erinevatest etappidest, leiab siit.

Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Kadri Org, kes haldab igapäevatöös osalusportaali Rahvaalgatus.ee, täidab möödunud aasta lõpust Euroopa kodanikualgatuste saadiku rolli. Saadikud pärinevad üle Euroopa erinevatest organisatsioonidest, mis tegutsevad piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil ning millel kõigil on ühine eesmärk julgustada kodanikke poliitikas osalema. Saadikute roll on aidata kaasa Euroopa kodanikualgatuse võimalusest teabe levitamisele, arutelu edendamisele ja kodanike julgustamisele aktiivselt tegutsema teemade osas, millest nad hoolivad.