Arvamusfestival tuleb taas ja taaskord on kohal ka Eesti Koostöö Kogu! Seekordne arutelu “Aktiivsed kogukonnad kui vaktsiin ääremaastumisele. Kuidas toetada kogukonnaelu?” toimub festivali “KOGUKONNA-ALAL” 14.08 kell 16.00. Arutelust teeme ka Facebookis @EestiKoostooKogu kanalil otseülekande.

Millest räägime?

See, et elu koondub Tallinnasse ning ülejäänud Eesti ääremaastub, pole enam uudis. Sellele viitavad nii Riigikontrolli aruanne kui ka teadlased Eesti inimarengu aruannetes. 2020. aasta Eesti inimarengu aruande üks tulevikustsenaarium oli „Isemajandav Eesti“, mis manas silme ette pildi riigist, kus kaugtöövõimalused ning uuskogukondlik eluviis on suure osa eestlasi viinud tagasi maale elama.  See on olnud võimalik, sest kogukonnad on tugevad ja isemajandavad, valitseb koostöine suhtlus valitsejate ja kodanike vahel, vajadused teenuste järele on rahuldatud digitaalsete lahendustega.

Kas meil on lootust liikuda uuskogukondliku isemajandava Eesti poole? Mis loob atraktiivset maaelu ja pakub elukvaliteeti, mis paneb meid linnadest maale kolima? Üks tegur, mis aitab juba täna maapiirkondade arengule kaasa ning mõjutab õnne- ja rahulolutunnet, on võimalus olla osa aktiivsest kogukonnast ja rääkida kaasa kohalikku elu puudutavates küsimustes.

Oma aruteluga otsime vastuseid, kuidas kaasamine ja koostöö aktiveerivad kogukondi ja mida see kohalikule arengule tähendab.

Kes räägivad?

AET ANNIST– sotsiaalantropoloog, Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna ja Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi vanemteadur

IVIKA NÕGEL – Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige, külade ja kogukondade aktiveerija, suurte kogemustega kaasamise praktik, “Maale elama” liikumise algataja

KERTU VUKS – Elva valla abivallavanem, varem Elva arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ning haldusreformi koordinaator

JAN TEEVET– lavastaja ja Paide Teatri kunstiline juht

Arutelu suunab HELEN TAMMEMÄE – Milttoni ühiskonnasuhete konsultant