2021. aasta I poolaastal on kodanikud esitanud riigikogule menetlemiseks 22 ning kohalikele omavalitsustele 7 kollektiivset pöördumist. Seda on rohkem, kui möödunud aasta jooksul esitatud kollektiivseid pöördumisi kokku. 

Näeme oma igapäevatöös portaali taustajõuna, et eesti inimesed tunnevad aina suuremat huvi ja kasutavad aina aktiivsemalt võimalust ühiskondlike probleemide ja päevakajaliste valupunktide osas koonduda ning toetusallkirjaga oma meelsust näidata. Kui eelmisel aastal esitati SA Eesti Koostöö Kogu poolt hallatava osalusportaali Rahvaalgatus.ee vahendusel riigikogule 20 vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumist, siis tänavu on poole aastaga riigikogu poole teele läinud juba 22 kollektiivset pöördumist, mis vajamineva allkirjade künnise ületanud.

Kollektiivne pöördumine on esitatud ka Tallinna linnale, kus algatusele tuleb menetlusse saatmiseks koguda lausa üle 4000 linlase allkirja.

Kollektiivne pöördumine on esitatud ka Tallinna linnale, kus algatusele tuleb menetlusse saatmiseks koguda lausa üle 4000 linlase allkirja.

Alles aasta tagasi Rahvaalgatus.ee-s loodud võimalus esitada kollektiivseid pöördumisi ka kohalikele omavalitsustele, on pannud inimesi mitmetes omavalitsustes neile seadusega tagatud õigust kasutama. Selle aasta esimeses pooles on omavalitsustele esitatud kokku 7 pöördumist. Sealhulgas Tallinnale, kus algatusele tuleb menetlusse saatmiseks koguda lausa üle 4000 linlase digiallkirja.

Tänavu on saanud üks kollektiivne pöördumine ka seaduseks. Riigikogu maaelukomisjon otsustas 2020. aasta sügisel lõpetada pöördumise “Karusloomafarmide keelustamine Eestis” arutamise, kuna riigikogus oli algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE). Käesoleva aasta juuni algul kiideti eelnõu heaks, mis näeb ette keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil.

Tänavu on riigikogu komisjonid lõpetanud 15 pöördumise menetlemise, nende seas järgnevad:

Pöördumiste alalehel olevast vastuskirjast on võimalik lugeda komisjonide otsuste kohta täpsemalt.

Kohaliku elu küsimuses on tehtud ettepanek Viimsi vallale seoses Randvere tee liikluskorraldusega, Pärnu linnale seoses Päraküla elukeskkonna kaitse ja kõrghoonete planeerimisega, Tallinna linnale seoses kergliikluse korraldusega suvekuudel, Valga vallale seoses vallavanema umbusaldusega, Anija vallale seoses Kehra linnas metsatuka säilitamisega ning Vinni vallale seoses päikesepargi laiendamisega Roela alevikus.

Erinevatele pöördumistele on 2021. aasta esimeses pooles antud Rahvaalgatus.ee portaalis kokku üle 52 000 digiallkirja.