Eesti Koostöö Kogu ja Korruptsioonivaba Eesti koostöös sai II koolide kaasava eelarvestamise lend hoo sisse. Sel korral saame Integratsiooni Sihtasutuse toel aidata ja inspireerida just eestivene koole oma õpilasi rohkem kaasama koolielu puudutavatesse küsimustesse.

Kõik osalevad koolid on eraldanud oma eelarvest summa, mille üle otsustamise annavad nad kooli kogukonnale. Õpilased saavad välja pakkuda ideid, kuidas koolielu veelgi paremaks muuta ning parim idee valitakse demokraatlikult – hääletuse tulemusel.

Oktoobri- ja novembrikuu jooksul oleme viinud läbi töötoad Lasnamäe Gümnaasiumis, Loksa Gümnaasiumis ja Narva Soldino Gümnaasiumis.

Töötubades on õpilased saanud ülevaate, millest koosneb kooli eelarve, millised on igapäevased kuluartiklid ning millega tuleb arvestada, kui koolile vajalikke asju ja teenuseid soetada. Arutlesime õpilastega ka korruptsiooni ja demokraatia teemal ning nende kahe mõiste omavahelisest seosest. Ühtlasi avasime, kuidas toimub demokraatlik hääletus ning mis on sealjuures olulised komponendid. Töötoas toimus ka õpilaste seas esmane ideekorje.

Hiljemalt nädal-kaks pärast töötuba on toimunud ka demokraatiatrennid, kus õpilased on saanud erinevaid demokraatiamuskleid treenida. Pärast seda toimub juba ideede lõplik viimistlemine, et need lõplikule hääletusele välja pakkuda!

***

Eesti Koostöö Kogu ja Korruptsioonivaba Eesti ühine projekt sai alguse möödunud õppeaastal, mille tulemusel otsustasid Tartu Annelinna Gümnaasiumis, Tallinna Rahumäe Põhikoolis, Keeni Põhikoolis ja Rapla Gümnaasiumis just õpilased, kuidas üht osa kooli eelarvest kasutada.Õpetajate Leht vestles projektis osalenud koolide ning projekti koordinaatoritega, missuguse kogemuse kaasav eelarvestamine õpilastele ja õpetajatele andis. Loe põnevat tagasivaadet ja refleksiooni.
***
Integratsiooni SA toetatud tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.