TULE meie kollektiivi DEMOKRAATIA VALDKONNA EKSPERDIKS, kes veab eest Eesti Koostöö Kogu demokraatia suunda, sh korraldab igapäevaselt osalusportaali Rahvaalgatus.ee sisulist tööd.

          Töö sisu hõlmab:

 • Eesti Koostöö Kogu demokraatia suuna vedamist, esindamist ja populariseerimist;
 • igapäevaselt Rahvaalgatus.ee administreerimist ja kasutajate nõustamist;
 • Rahvaalgatus.ee sisuliste uuenduste juhtimist ja suhtlemist tehnilise toe ja arendajaga;
 • kollektiivsete pöördumiste õiguste nügimist ja populariseerimist nii KOV kui riigi tasandil ning eestkõnelemist antud valdkonnas;
 • noortedemokraatia projekti „Koolide kaasav eelarve“ jätkamist (partnerlus koostööprojektis).

  Ootused kandidaadile:
 • varasem töökogemus kodanikuhariduse, (kohaliku tasandi) demokraatia või muude ühiskonnateemaliste koostööprojektide vedamisel;
 • avatud valitsemise, (e-)demokraatia ja kodanikuühiskonna teemades sisuline orienteerumine;
 • missioonitunne edendada Eesti ühiskonnas osalusdemokraatiat ning kodanikuühiskonda;
 • koostööprojektide algatamise ja vedamise oskus ning initsiatiivikus;
 • suurepärane eesti ja inglise keele valdamine ning hea eneseväljendusoskus nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • head enesejuhtimise oskused ning võime uutes teemades kiiresti kohaneda;
 • kõrgharidus;
  valmisolek kaasa lüüa asutuse ürituste, koostööprojektide ja muude ettevõtmiste läbiviimisel;
 • kasuks tuleb seadusloomes orienteerumine, tehniline taip, hea esinemise oskus ning vene keele oskus.

  Omalt poolt pakume:
 • tööd, mille kaudu päriselt ühiskonnas muutusi esile kutsuda;
 • täistööaega (täpsemad tingimused läbiräägitavad) ja motiveerivat töötasu;
 • tervist toetavat töökultuuri;
 • paindlikku töökorraldust.

Kandideerimiseks palun saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 10. veebruariks e-posti aadressile kairi@kogu.ee. Tegu on tähtajalise tööga lapsehoolduspuhkuse ajaks.