Tule osale inspiratsioonipäeval “KOV: Kohaliku Osaluse Võimalused”

Aktiivsed kodanikud on omavalitsuse suurim ressurss. Miks elanike kaasamine tihtipeale takerdub ning toob kaasa rohkem tüli kui rõõmu? Kui seadus ei kohusta, siis kust leida hea tahe, et olla avatud valitseja, kohalikke kaasav ja kuulav?

KOHT: Tallinn, Roseni torn; Võimalus osaleda ka Zoomi vahendusel
AEG: 22. veebruar 2022, kell 11:00-17:00
REGISTREERI END SIIN hiljemalt 15. veebruar 2022 (kohapeal kohtade arv piiratud)
SÜNDMUSE FACEBOOKI LEHT asub siin: https://fb.me/e/1XI8ohdg6

Inspiratsioonipäevale ootame omavalitsuste juhte, ametnikke ning aktiivseid kodanikke kaasa mõtlema, kuidas kohaliku elu valitsemine muuta Eestis avatumaks.

  • Toome välja põnevamad järeldused rahvusvahelisest TROPICO projektist, mis analüüsis 17 e-osaluse kaasust Euroopa riikidest (sh Eestist). 
  • Jagame Eesti e-demokraatia lipulaeva, Rahvaalgatus.ee portaali senist pooleteise aasta pikkust kogemust kodanike ettepanekute vahendamisel kohalikele omavalitsustele.
  • Toome eri osapooled kokku ja arutleme, kuidas saada kohaliku avatud valitsemisega uuele tasemele, kes ja mida peab selleks tegema. 
  • Ammutame inspiratsiooni erinevate KOV-ide kaasamiskogemustest.
  • Leiame koosloomes võimalikke lahendusi, mis võiksid olla osa Eesti avatud valitsemise partnerluse järgmisest tegevuskavast. 

Päevajuht: avaliku halduse ekspert Külli Taro.
Korraldajad: Eesti Koostöö Kogu, Riigikantselei, TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.

PROGRAMM, sündmuse kestus kell 11:00-17:00
Alates 10:45 Kohapeale saabujatele hommikukohv
11:00-11.05 Tervitussõnad
11.05-11.15 Esimene hea näide – Kodanike kaasamine üldplaneeringute koostamisse
11.15- 12.15 Erinevatest Euroopa riikidest 17 e-osaluse kaasust analüüsinud rahvusvahelise TROPICO projekti järelduste esmaesitlus Eestis / Ettekande teevad TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist Tiina Randma-Liiv ja Veiko Lember.
12:15-12.35 Sirutuspaus
12.35-12.45 Teine hea näide –  Avatud valitsemise tegevuskava KOVis
12.45-13.00  Rahvaalgatus.ee – Eesti avatud valitsemise tagant tõukaja.
Viimased poolteist aastat saavad kodanikud ja kogukonnad Rahvaalgatus.ee osalusportaali vahendusel realiseerida neile seadusega ette nähtud õigust tõstatada kollektiivselt kohaliku elu probleemkohti või teha ettepanekuid. Millised on esimesed järeldused ja märkamised selle tööriista rakendamisest kohalikul tasandil? Räägib Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Kadri Org.
13.00-13.10 Kolmas hea näide – Kohalik algatus Jõelähtme vallas
13.10- 14.10 Paneelarutelu „Kuidas leida avatud valitsemise hea tahe?“ Paneelarutelus otsime vastuseid küsimustele, kuidas nügida kohalikku valitsemiskultuuri, suurendada kaasamise head tahet ning tuua kodanikud ja valitsejad ühise laua taha? Kust leida tahe teha rohkem kui seadus kohustab? / Mõtteid vahetavad:
Farištamo Eller – aktiivne kodanik ja kogukonna eestvedaja Viljandist; Riivo Noor – Anija vallavanem; Olivia Taluste – Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna õigusnõunik; Madle Lippus – Tallinna abilinnapea, hea avaliku ruumi eestkõneleja, kodanikuaktivist.
Paneelarutelu juhib Annika Uudelepp, riigivalitsemise ekspert.
14.10- 15.00 LÕUNA
15.00-15.10  Neljas hea näide – Paide teatri “Varivolikogu” aktsioon
15.10- 16.40 Avatud valitsemise partnerluse (AVP) ideekorje. Kui päeva esimeses osas arutasime takistuste ja võimaluste üle, siis nüüd otsime ühiselt lahendusi. AVP tegevuskava aastateks 2022-2024 otsib tegevusi, mis aitavad teostada võimu ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis elanikega. Töötoas ei pea veel viimistletud tegevuseni jõudma, kuid iga idee väärib arutamist. / Töötoa viib läbi Ott Karulin.
16.40-17.00 Ajurünnaku tulemuste esitlus ja päeva lõpetamine

Küsi lisa:
Kadri Org, demokraatia valdkonna ekspert, Eesti Koostöö Kogu, kadri@kogu.ee, tel. 5648 9584
Ott Karulin, strateegiabüroo nõunik, Riigikantselei, ott.karulin@riigikantselei.ee