Jagame ainest 22. veebruaril toimunud inspiratsioonipäeva erinevatest ettekannetest, aruteludest, töötubadest ning üleskutseid järeltegevusteks. Loodame, et  kõik see toetab meid ka edaspidi nügima kohalikku valitsemiskultuuri ja suurendama head tahet, kus kodanike arvamusi ka tegelikult otsustamisel arvesse võetakse.

  • Eesti Koostöö Kogu YouTube’i kanalis saad inspiratsioonipäeva ikka ja jälle järele vaadata siit.
  • Manuses rahvusvahelise TROPICO projekti järelduste esmaesitluse ettekanne: Esitlus_TROPICO projekti esmaesitlus_Tiina Randmaa-Liiv
  • Värskelt ilmunud raamat “Engaging Citizens in Policy Making”, mis käsitleb TROPICO projekti käigus teostatud analüüsi 17 e-osaluse kaasusest Euroopa riikides (sh Eestist), on kättesaadav siit
  • Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kavandatavad muudatused on hetkel veel eelnõude infosüsteemis kooskõlastusringil. Kohalikku algatust puudutavad muudatused on KOKS §-s 32 ja rahvaküsitluse algatust puudutav KOKS §-s 32.1. Kui kellelgi on veel ettepanekuid, kuidas kaasamist KOVis veelgi parendada ja seda õiguslikult reguleerida, siis palun saata ettepanekud hiljemalt 7. märtsiks olivia.taluste@fin.ee
  • Mida peaks Eestis veel tegema, et poliitikakujundamine oleks läbipaistev ja koosloomeline nii keskvalitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil? Alanud on “Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024” koostamine. Riigikantselei viib läbi avaliku ideekorje, kuhu oodatakse ideid 31. märtsini. Ideekorje ankeedi leiab siit.
  • Ja veel viimaseks sooviks  neile, kes osalesid: ole hea, jaga tagasisidet, mis mõtteid sündmuselt kaasa võtsid ja mis teemad jäid veel käsitlemata?  Palume Sinult paar minutit siin.

Uute kohtumisteni!
Eesti Koostöö Kogu, Riigikantselei, TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut