23. märtsil täitus Rahvaalgatus.ee leheküljel 300 000 digiallkirja, millest viimase 30 päeva jooksul anti 2449 allkirja. Oma õigusi kaasa rääkida kohaliku elu küsimustes on seni enim kasutanud Lääneranna valla kogukonnad.
Kui esimese 100 000 allkirjani jõudmiseks kulus rohkem kui neli aastat, siis pärast seda on algatustele allkirjade andmine hoogustunud ning järgnevad 200 000 on tulnud alla pooleteise aasta.
Selle ajavahemiku sisse jäi mitmeid kodanike töövõite, palju arutelusid Riigikogu komisjonides ja uus Rahvaalgatuse rekord.
Uhke teetähise puhul käis Kuku raadio saates Sihik rääkimas ka Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Karl-Hendrik Pallo.
* Ajavahemikus 1. aprill 2021-23. märts 2022 loodi 75 uut algatust, neist Riigikokku jõudsid menetlusse 26 ning kohalikku omavalitsusse 15 algatust.
* Allkirjastamisi tuli sel ajal 98 499, neist kõige suurema allkirjade hulga tõi august 40 065 allkirjaga, mil erakond Eestimaa Roheliste poolt algatatud kollektiivne pöördumine „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“ kogus rekordilised 35 805 allkirja.
* Riigikogule esitatud algatustest lükati tagasi 4, otsustati mitte nõustuda ega toetada 5, edastati pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks 1, lahendati pöördumises püstitatud probleem muul viisil 9, korraldati avalik istung 5, osaliselt nõustuti 1 ning nõustuti 1 algatusega.
* Nõustumise puhul oli tegu väliskomisjoni saadetud pöördumisega “TEEME ÄRA! Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju.” Väliskomisjon nõustus pöördumise esitajatega ning tõdeti, et tegu on akuutse probleemiga. Lisaks tegi Riigikogu 22.04.2021 ka vastavasisulise pöördumise Soome Vabariigi Eduskunna poole, kus rõhutati pöördumise algatajate muret.
* Oma õigusi kaasa rääkida kohaliku elu küsimustes on seni enim kasutanud Lääneranna valla kogukonnad.
Lääne-Eestis Pärnu maakonnas asuva Lääneranna valla elanikud on kohaliku omavalitsuse suuna avamisest Rahvaalgatus.ee leheküljel 2020. aasta augustist algatanud viis pöördumist. Neist neli on ka vallale esitatud ning praegu vallas menetlusse võetud. Algatused nõuavad Virtsu, Varbla ja Koonga kooli 9-klassiliseks jäämist ning Virtsu põhikooli ja lasteaia säilimist.
*Olulise verstapostina saadeti eelmisel aprillil ka algatus Eesti suurimasse kohalikku omavalitsusse ehk Tallinnasse. Kollektiivne pöördumine “Tallinna kesklinna piirkonnas kergliikluse eelistamine suvekuudel” sai 5401 allkirja, millest 4198 olid Tallinna linna kodanikud, seega ületati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud vähemalt 1% hääleõiguslike kodanike allkirjade kogumise nõue.
Tallinn lubas vastusena pöördumisele südalinna püsivaid ja turvalisi rattalahendusi, kuid ei ole praeguseks algatust esitajatega arutanud, vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32-le.