Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu ootavad sügisel alustavasse lendu osalema vähemalt kaheksat kooli üle Eesti.

“Seni on meiega koos kaasavat eelarvestamist läbi viinud 9 kooli. Näeme, et projekti tulemina paranevad õpilaste teadmised kooli otsustusprotsessidest ja aina olulisemaks muutub õpilaste jaoks ka nendes protsessides osalemine. Kaasav eelarvestamine on kaasahaarav viis, kuidas tugevdada õpilaste seas demokraatlikke väärtusi ning anda neile otsene osaluskogemus,” rääkis Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju.

“Nüüd soovime kaasava eelarvestamise viia oluliselt rohkemate õpilasteni, mistõttu planeerime sügiseks seni suurimat lendu. Varasemast rohkem soovime kokku tuua koolides kaasava eelarvestamise projektijuhte, et soodustada kogemuste vahetamist,” lisas Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Karl-Hendrik Pallo.

Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille kasutamise üle hakkavad otsustama õpilased.

Nagu kohalikes omavalitsusteski, saavad õpilased ise välja pakkuda ideid, mis koolielu parandaksid. Seejärel arendatakse ideed välja miniprojektideks ning lõpuks toimuvad valimised, kus kooli kogukond saab valida oma lemmikidee või -ideed.

Seni on koolides õpilaste poolt esitatud ideedest ellu viidud muuhulgas õueklasside loomine ja renoveerimine, pisiloomaaia, muusikaliste vahetundide ja kooliraadio loomine ning ühisruumide sisustamine mööbli, lauatennise ja õhuhokiga.

28.aprillil kl 11 korraldavad Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu infotunni, kus tutvustatakse projekti sisu ning sügiseseid plaane. Osalema on oodatud kõik õpetajad, huvijuhid, koolijuhid ja õpilasesindused, kes soovivad projektist rohkem teada saada. Infotund toimub Zoomis. Registreeru infotunnile siin: https://forms.gle/VoPaNyJ2c6uuUZtb6

Sooviavaldusi sügisese lennuga liitumiseks oodatakse 15. maiks aadressil info@transparency.ee. Liitumiseks peab kool olema valmis eraldama oma eelarvest vabalt valitud summa, mille toel õpilased oma ideid ellu saavad hakata viima.

Lisainfo: Carina Paju (Korruptsioonivaba Eesti, +372 5330 9965) ja Heldi Ruiso (Eesti Koostöö Kogu, +372 5198 4096)