Septembris loodi Rahvaalgatus.ee portaalis kümme uut algatust, millest kaheksa jõudsid allkirjastamise faasi. Riigikokku jõudis kaks ja kohalikku omavalitsusse kuus algatust. Kokku kogunes algatustele 4838 digiallkirja.

Kohalikele omavalitsustele suunatud algatuste hulgas kogusid septembris allkirju näiteks Mooste mõisa valitsejamaja tammede toetuseks tehtud algatus Põlva vallas ja Lahekalda kvartali vastane algatus Tallinnas. Alutaguse vallavolikogu nõustus oma vastuskirjas algatuse “Iisaku fašismiohvrite ümbermatmine surnuaeda” toetajatega ning kinnitas, et ollakse valmis koostööks sõjahaua säilmete ümbermatmisel ning mälestussamba teisaldamisel.

Riigikogule suunatud algatuste osas olid teemadena üleval looduskaitseliste piirangute õiglane hüvitamine, koroonasurmade ekspertanalüüs ja liiklusseaduse § 36 (9) muutmine. Riigikogu kultuurikomisjon vastas algatuse “Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli” toetajatele, öeldes, et valitsus on toetanud seda sõja algusest saadik. Kultuurikomisjon: “Samal ajal on aga praktikas tõusetunud küsimused sellest, et eestikeelsete koolide õppekohad on kiiresti täitunud. Alternatiivseteks lahendusteks on õhtused vahetused, mida koolid ei ole teinud või õpilaste suunamine Tallinnast väiksematesse koolidesse. Suuremast keskusest väljas on takistused seotud lapsevanemate töökohtade puudusega.” Riigikogu maaelukomisjon nõustus algatuse “Peatame koerte kahemeetrise keti otsas pidamise seadustamise” toetajatega. “Komisjon nõustus, et ühiskonnal on ootus keelustada koerte ketis pidamine täielikult, kuid analüüsimist vajab, kuidas ja millises õiguslikus vormis seda teha – kas ministri määruse või seaduse tasandil. Kuivõrd Maaeluministeeriumis on seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse raames juba ettevalmistamisel mõjude uuring ja õigusliku vormi analüüs, siis toetasid komisjoniliikmed ettepanekut suunata kollektiivses pöördumises tõstatatud probleemid lahendamiseks ministeeriumile.”

Septembris registreeriti kolm uut Euroopa kodanikualgatust. Loe Euroopa kodanikualgatuse kohta meie alalehel: https://rahvaalgatus.ee/eu.