Oktoobris 2022 loodi Rahvaalgatus.ee portaalis 11 uut algatust, millest 8 jõudsid allkirjastamise faasi. Riigikokku jõudis 4 ja kohalikku omavalitsusse 3 algatust. Kokku kogunes algatustele 13 970 digiallkirja.
Kohalikele omavalitsustele suunatud algatuste hulgas kogusid oktoobris allkirju näiteks lasteaia loomise algatus Tallinnas, kogukonnakeskuse ja raamatukogu toetuseks tehtud algatus Haljalas ja Pärnjõe kooli toetuseks tehtud algatus Põhja-Pärnumaa vallas.
Riigikogule suunatud algatuste osas olid teemadena üleval teiste hulgas süüvõime alampiiri langetamine ja kriisi- ja riigikaitseõpe naistele.
Riigikogu keskkonnakomisjon vastas oktoobris algatusele “Avalik pöördumine kodumetsade kaitseks”. Komisjon tõdes et algatajate poolt tõstatatud metsa teemad on jätkuvalt komisjonile prioriteetsed ja vajavad lahendusi. Kohtumiselt keskkonnaministri ja Keskkonnaministeeriumi metsandusvaldkonna ametnikega on komisjonile laekunud teave selle kohta, et jätkuvalt on ministeerium kohustatud metsaseadust ja planeerimisseadust muutva eelnõu ja metsanduse arengukava 2021-2030 kehtestamist käsitleva eelnõu lähikuudel Riigikogu menetlusse üle andma. Pärast eelnõude Riigikogu menetlusse üleandmist jätkab komisjon kollektiivses pöördumises esitatud probleemide osas pidevat arutelu. Riigikogu sotsiaalkomisjon nõustus osaliselt algatusega “Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda”. Komisjon otsustas pöörduda vastavasisulise kirjaga Sotsiaalministeeriumi poole selle vajaliku teema tööplaani võtmiseks.
Euroopa osalusdemokraatia portaalis registreeriti 18. oktoobril uus algatus vegantoidu toetuseks, mis soovib, et Euroopa Komisjon kohustaks toidumüüjaid pakkuma taimseid alternatiive lihale. Algatajatel on nüüd 6 kuud aega, et algatus allkirjastamisele saata. Loe edasi algatuse kohta siit (eestikeelne masintõlge): https://europa.eu/citi…/initiatives/details/2022/000009_et. Oktoobris lõpetas edukalt allkirjade kogumise ka Euroopa kodanikualgatus “Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad!”. Sellest sai seitsmes Euroopa kodanikualgatus, mis vajalikud miljon allkirja kokku on saanud.