Loodi 7 uut algatust, millest 5 jõudsid allkirjastamise faasi. Riigikokku jõudis 1 ja kohalikku omavalitsusse 1 algatus. Euroopa osalusdemokraatia portaalis registreeriti 22. novembril uus algatus – “Euroopa päev – Mis iganes vaja”.  Kokku kogunes algatustele 14 549 digiallkirja.

Riigikogule suunatud algatuste osas olid teemadena üleval zoofiilia, eel- ja e-valimised, Martin Helme, Eesti hümn ja Nursipalu harjutusväljak. Riigikogu keskkonnakomisjon vastas novembris algatusele “Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist”.  Euroopa Liidu asjade komisjon vastas algatusele “Eesti peab ütlema „EI“ WHO nn pandeemialepingule” ning väliskomisjon vastas algatusele “Nõuame Euroopa ühenduse poolt Eestile jõuliste meetoditega peale surutud sanktsioonipoliitika kohest lõpetamist”. Keskkonnakomisjon: “Istungil tõdeti, et hetkel on tõepoolest looduskaitseliste väärtuste hoidmine madalalt hüvitatud ning looduskaitseliste väärtuste hoidmine ei peaks olema jäetud pelgalt eraomaniku kanda. Riik peaks paremini korraldama keskkonna- ja looduskaitseliste kulutuste maksmist, sh ennetamiseks planeeritavaid kulutusi. Ülaltoodu alusel otsustas komisjon edastada kollektiivne pöördumine Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumise algatajatele vastamiseks.” Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas, et neil puudub pädevus pöördumise esimese ettepaneku puhul otsust vastu võtta, sest pandeemialeppe sisu osas läbirääkimised alles käivad ning tulevikus otsustab leppe ratifitseerimise Riigikogu täiskogu. Tervise ja tööminister Peep Peterson kinnitas, et liitumisele eelneb põhjalik menetlus, mille käigus kontrollitakse, kas meie seadused konventsioonile vastavad ja milliseid seaduseid oleks vaja muuta konventsiooniga liitumiseks. Riigikogu väliskomisjon: “Toimunud arutelu käigus juhiti pöördumise algatajate esindajate tähelepanu sellele, et pöördumises toodud väide, et sanktsioonid on Eestile peale surutud, ei vasta tõele. Põhjuse sanktsioonide rakendamiseks on andnud Venemaa agressioon ja sõda Ukraina riigi hävitamiseks. Väliskomisjon ei nõustunud pöördumises toodud ettepanekuga ning otsustas esitatud ettepaneku tagasi lükata.”

Euroopa osalusdemokraatia portaalis registreeriti 22. novembril uus algatus – “Euroopa päev – Mis iganes vaja”, millega soovitakse institutsionaliseerida Euroopa päev üle-euroopalisuse sümbolina. Tegemist on juba kümnenda Euroopa kodanikualgatuse registreerimisega sel aastal.

Algatajatel on nüüd 6 kuud aega, et algatus allkirjastamisele saata. Loe edasi Euroopa kodanikualgatuste kohta siit: bit.ly/3h6FxLz. Oktoobris edukalt allkirjade kogumise lõpetanud Euroopa kodanikualgatuse “Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad!” meeskond kohtus 25. novembril Euroopa Komisjoni ning ELi tervise ja toiduohutuse juhtkonnaga. Komisjon analüüsib algatust ning neil on oma ametliku seisukohta võtmisega aega kuni 7. aprillini 2023.