Merike Sisask on 2023. aasta Eesti inimarengu aruande „Vaimne tervis ja heaolu” peatoimetaja ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor. 8. märtsi Müürilehe artiklis avab Merike vaimse tervise edendamise uusi tulevikustsenaariume.

Merike Sisaski sissejuhatus: “Praegu on meil jäetud vaimse tervise ja heaolu valdkonnas palju inimese enda otsustada ning raskused tema ja ta lähedaste kanda, väikesed mured kasvavad suurteks probleemideks enne, kui inimene saab abi, kogukondlikku tuge ja teenuseid on pigem vähe ning professionaalsed teenused halvasti kättesaadavad. Arengusuunaks peaks olema proaktiivse sekkumise kasvatamine, suurem rõhk murede varajasele märkamisele ja ennetustegevusele, märksa tugevam kogukonna tugi seoses inimese toimetulekuga, vaimset tervist ja heaolu soosiv keskkond ning inimese võimekuse ja soovi toetamine ise iga päev enda vaimse tervise eest hoolt kanda.”

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Eesti inimarengu aruande (EIA) teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu. EIA ilmub raportina iga kahe aasta tagant,  koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majandusliku arengu kohta.