EIA 2023 peatüki “Digikeskkond ning vaimne tervis ja heolu” toimetaja, sotsiaalmeediauurija ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi osaluskultuuri professor Maria Murumaa-Mengel on üks ligi 60 teadlasest, kes on usinalt kirjutamas uut Eesti inimarengu aruannet (EIA). EIA keskendub sel korral vaimsele tervisele ja heaolule.

 

2023. aasta I poolel ilmuva aruande Digikeskkonna peatükis keskendub üks artikkel nutiseadmetekasutuse ohtudele ja sellest tulenevale ärevusele ning vaimse tervise riskile. Nendel teemadel kirjutab Maria Murumaa-Mengel ka 27. mai Õpetajate LehesNoored sotsiaalmeediapausil –  palju kaotada ja palju võita“.

Pikemalt saab artiklis kirjeldatud ja seotud uuringutest lugeda järgmisest EIAst. Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Eesti inimarengu aruande (EIA) teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu. EIA ilmub raportina iga kahe aasta tagant,  koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majandusliku arengu kohta.