Eesti inimarengu aruande (EIA) toimetajad said peale suvist pausi taas kokku ning sedakorda peegeldati üksteisele oma peatükist esilekerkivaid sõnumeid. Põhisõnumite leidmiseks jagasid häid soovitusi ka EIA kommunikatsioonipartner Agenda PR Estonia. Koos üksteise tehtud töö tulemustega lähemalt tutvudes sai päeva lõpuks kokku peamised märksõnad, mis annavad tuuma uue EIA sissejuhatusele ja põhisõnumitele.

Toimetajad Merike Sisask (peatoimetaja), Kersti Pärna, Kenn Konstabel, Katrin Tiidenberg, Dagmar Kutsar ja Helen Sooväli-Sepping, Agenda PR Estonia esindajad Rasmus Kagge ja Helin Vaher.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Eesti inimarengu aruande (EIA) teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu. EIA ilmub raportina iga kahe aasta tagant,  koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majandusliku arengu kohta. 2023. aasta EIA teemaks  on vaimne tervis ja heaolu.