Eesti Koostöö Kogu jätkab koostöös Soome Instituudiga dialoogioskuste arendamist uue dialoogiringi sarjaga. Esimene aruteluring toimub 9. märtsil kell 16.30 Eesti Rahvusraamatukogu / National Library of Estonia, teemaks “Väiksed mured, suured mured”. Dialoogiringi oodatakse kõiki, kellel on soov arendada endas edasiviiva ja hooliva arutleja oskusi.

Professor Marju Lauristin sõnab, et Eesti inimarengu aruannetes on üks märksõna, mis kordub aastast aastasse ja mis on ühtlasi ka meie suurimaks inimarengu piduriks. See on puudulik koostöövõime Eesti ühiskonnas. Eesti Koostöö Kogu on seda usku, et lugupidavad ja heas ruumis toimuvad arutelud, on üks moodus kuidas suurendada inimeste kaasamist nii riigi kui kohalikku ellu, parandavad koostööoskusi ja omavahelist dialoogi.

Dialoogiringi osalejaks eelnevalt end registreerima ei pea. Kuulame teisi, jagame oma kogemusi ja õpime teistelt – ilma, et kellegi arvamus võidaks. Dialoorigiringis osalemise hõlbustajaks on Madli Oras. Kõik, kellel on soov praktiseerida teistega koos arutledes konstruktiivset ja kuulavat dialoogi ning samas õppida rohkemat kui väitlus või monoloog, on oodatud esimesse dialoogiringi 9. märtsil 2023 kell 16.30Suured mured, väiksed mured”, teine kohtumine toimub 9. mail kell 16.30Kes mind hoiab?”, kohaks  Eesti Rahvusraamatukogu.