Eesti avatud valitsemise lipulaevast, Eesti Koostöö Kogu osalusportaalist Rahvaalgatus.ee, on seitsme aastaga kujunenud kodanike ja seadusandja ning otsustajate mõjukas kokkutooja. Maailmas silmapaistnud e-demokraatia edulugu on suurendanud inimeste kaasa rääkimist riigi ja kohalikes küsimustes just valimistevahelisel ajal ning lihvinud algatuste ja ettepanekute tegemise kodanikeoskusi. Rahvaalgatus.ee 7. sünnipäeva tähistame 17. märtsil 2023 avaliku inspiratsioonipäevaga “KOV: kohaliku osaluse võimalused”. 

Meie põhisõnumid:

  1.     Rahvaalgatus.ee on seitsme aastaga saanud demokraatia edulooks, mis aitab kodanikel murda vaikuse ka siis kui otsused on juba kokku lepitud või langetatud.
  2.     Rahvaalgatus.ee on ühiskonnas arutelukultuuri võimendaja. Portaalis on seni tõusetunud peamiselt reaktiivsed algatused, mis on signaaliks poliitikutele teemade märkamisel, mis vajavad suuremat arutelu ja kokkulepet.
  3.     Vastandumine ja õigeaegne kaasamata jätmine toob kaasa kollektiivsete pöördumiste ja toetusallkirjade saju.  
  4.     Rahvaalgatus.ee on täna kõige kasutatavam kodanike igapäevademokraatias osalemise tööriist, millel ka suur rahvusvaheline tunnustus. 

Eesti Koostöö Kogu Rahvaalgatus.ee täidab juba seitse aastat olulist rolli ühiskondliku ventiilina ja mure kohtade esiletõstjana. „Näeme, et täna tänu Rahvaalgatus.ee-le saavad inimesed reageerida poliitilistele otsustele või plaanidele. Mida suurem kisa, seda suurem mõju otsustele ja nende ümber vaatamisele. Soovime järgnevatel aastatel pigem näha enda rolli lisaks kodanike ja otsustajate ühise laua taha toomisele ka hea dialoogi ja arutelukultuuri oskuste soodustajana. Üksi seadus head tahet ja dialoogioskusi ei määra ette, see on kultuuri küsimus, millesse organisatsioonina soovime panustada,“ sõnab Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

Venemaa agressiooni tagajärjel tekkinud pinged ja hirmud tõid endaga kaasa ka veebiplatvormil aktiivsuse kasvu. Monumentide, kontsertide, tanki, tänavate ümbernimetamise ja teiste laetud teemade käsitlemisel täitis osalusportaal ühiskonnas rahumeelse meeleavalduse kanali rolli. Kuidas narvakad tegid teistele KOV-le silmad ette, saab pikemalt lugeda Eesti Koostöö Kogu uudisampsust: https://bit.ly/3RJenXm

Riigikogu valimiste eel oli samuti portaalis selgelt näha kodaniku aktiivsuse tõusu, kus ainuüksi veebruari jooksul loodi 15 uut algatust.  “Nagu me omavahel armastame öelda, meil on valimised iga päev. Riigikogu suunal näeme ka, et isegi teemade puhul, kus komisjonidel ei ole võimalik endil lahendust pakkuda, mõeldakse inimestega kaasa ning suunatakse probleem vastava institutsiooni juurde,” lisas Eesti Koostöö Kogu ekspert Karl-Hendrik Pallo.

Algatajad suudavad kogutud toetuse abil vaikuse murda ka siis, kui kõik tundub juba lootusetult kokku lepitud. Rahvaalgatus.ee aitab ühisloomefaasis ühistel ideedel vormuda ja kandepinda kasvatada. Kolm-neli viimase aasta kõige aktiivsemat ja mõjukamat rahvaalgatust on: 24.11.2022 MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas “Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele” (11590), 7.10.2022 Liina Virolaineni algatus “Peretoetused õiglaseks” (8407 allkirja), 23.03.2022 MTÜ EstYou “Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdi keelamine” (6677 allkirja), 17.06.2022 Sütiste metsa selts MTÜ “Ei asfaldile Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala metsas” (4152 allkirja).

On häid näiteid, kus kohalike mured ka sisuliselt ära kuulatakse ning koos lahendusi ja kompromisse otsitaks, ent algatajatel tuleb tihti rinda pista ka juriidilise sõnastuse taga peituva poliitilise tahte läbisurumise ja sisulisest arutelust kõrvale hiilimisega. Teele Jõks  algatus “Peretoetused õiglaseks” (8407 allkirja) algataja kokkuvõte sellest, kuidas on võimalik kodanikul piisavalt jalga seadusloome ukse vahele saada: “Poliitilisel tasandil ei lastud meid sisse. Me ei olnud kooskõlastusringi kaasatud, sest me ei olnud organisatsioon. Teele Jõksi arvates on ühiskondliku debati alustamise kohalt oluline, et näidata kus on nii-öelda ühiskondlik tellimus selles küsimuses. “Me soovisime – et tekiks avalik diskussioon. Paljudel tekkis julgus avalikkuses päriselt teemast rääkida, kuigi alguses ei juletud seda plaani üldse kritiseerida,” tõi Teele Jõks välja rahvaalgatuste mõju.

Rahvaalgatus.ee peab 17. märtsil 2023  oma 7. sünnipäeva inspiratsioonipäeval “KOV: kohaliku osaluse võimalused” vol2 Roseni tornis Tallinnas. Inspiratsioonipäevale on omavalitsuste juhid, ametnikud ning aktiivsed kodanikud oodatud kaasa mõtlema, milliste praktiliste sammudega edasi liikuda avatud valitsemiskultuuri suunal. Eesti Koostöö Kogu koraldab seda koos heade partneritega: Rahandusministeerium, Riigikantselei strateegiabüroo ja Siseministeerium.

2016. aastal Eesti Koostöö Kogu poolt loodud loodud Rahvaalgatus.ee on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, misvõimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks. Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga.Rahvaalgatus.ee on The Innovation in Politics Awards 2023 konkursil finalist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi konkursil nomineeriti Rahvaalgatus.ee parima avaandmete taaskasutaja 2023 kategoorias.