Dialoogide korraldamise juhendmaterjal “Dialoogid raamatukogus” (2023) toetab püüdlust viia kogukonnas läbi tähenduslikke vestlusi.

Dialoog kui teadlik vestlus olulisel teemal loob võimaluse jagada, kuulata ja olla kuuldud, väljendada oma vaateid ja väärtusi, arendada sallivust erinevuste suhtes ning seeläbi püüelda sügavama mõistmise poole. Dialoog pakub inimesena võimaluse õppimiseks: nii iseenda, teiste inimeste kui ka ümbritseva maailma kohta. 

“Dialoog pakub inimesena võimaluse õppimiseks: nii iseenda, teiste inimeste kui ka ümbritseva maailma kohta. Hästi hoitud turvalised vestlusruumid on vajalikud rohkem kui kunagi varem, sest ideaalide kõrval on meie ümber ka vastuolud, konfliktid, kriisid, ebakindlus tuleviku suhtes,” selgitas juhendmaterjali vajadust Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

2022. aastal õppisid 12 raamatukoguhoidjat esmakordselt toimuva koolitusprogrammi „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” raames, kuidas dialoogi kogukonnas korraldada. Ühisel dialooginädalal 2022. aasta juunis viidi koolitusel omandatud oskused praktikasse ning kutsuti inimesi arutlema oluliste teemade üle: noored ja raamatukogu, kriisideks valmistumine, parema elukeskkonna loomine, raamatukogude tulevik jne.

Siinne juhendmaterjal on sündinud koolitusprogrammi käigus osalejate kaasabil. See toetab püüdlust olulisi vestlusi kogukonnas ise läbi viia. Olgu selleks siis raamatukogu või mõni muu sobiv keskkond nagu kool, seltsimaja, park, töökoht vm.

Peatükkide vahelt leiab inspiratsiooniks mõtteid, mida on jaganud koolitusprogrammis ja dialooginädalal osalejad.

Juhendmaterjali koostas osalejate tagasiside toel Piret Jeedas, koolitusprogrammi koolitaja, andragoogika õppejõud, dialoogi praktiseerija.

Kujundajaks: Kaspar Ehlvest. Juhend on alla laetav ja välja prinditav siit “Dialoogid raamatukogus”.

Fotograaf: Liis Aedma