17. märtsil 2023 toimunud inspiratsioonipäeval „KOV: kohaliku osaluse võimalused“ vol 2 kõlanud kogemused ja head näited on nüüd Eesti Koostöö Kogu YouTube`i vahendusel kõigile inspiratsiooniks olemas.
Avatud valitsemine on mõtteviis, mille üks oluline printsiip on osalemise soodustamine ja kogukonnaga koos otsustamine. Aga, kuidas jõuda senisest valdavalt reageerivast kaasa rääkimisest proaktiivse dialoogini; kuidas ennetada ja lahendada konflikte, kuidas jõuda selleni, et kogukond on KOV-le väärtus, kellega koos luua paremaid teenuseid ning turvalisemat ja atraktiivsemat elukeskkonda?

Inspiratsioonipäeval otsisime koos heade partneritega Rahandusministeerium, Riigikantselei strateegiabüroo ja Siseministeerium häid näiteid ja katsetusi dialoogi loomisest, uutest kohalikest koostöömudelitest, kodanike kaasamisest ja koos otsustamisest ning uurisime kuidas liikuda edasi avatud valitsemiskultuuri suunal. Tähistasime ka meie Rahvaalgatus.ee 7. sünnipäeva. Päevakavaga saab tutvuda siin.