Valimiste kuul käis tihe liiklus ka Rahvaalgatus.ee portaalis, kus saadeti allkirjastamisele 13 uut algatust. Riigikokku saadeti kolm ja kohalikku omavalitsusse neli algatust. Kokku kogunes algatustele 21 530 digiallkirja.
Teemadena olid kohaliku omavalitsuse tasandil üleval koolid, lasteaiad ja miljööväärtusliku ala taotlemine. Riiklike teemadena olid üleval puuete ja häiretega inimeste toetamised, Saesaare paisjärv, kanepi legaliseerimine, e-valimistega seonduv ja tasuta maakondlik ühistransport.
Algatus “Palume aidata üliõpilastel Eestisse jääda!“, sai väliskomisjonilt vastuskirja: “Komisjon asus seisukohale, et küsimus vajab kohest lahendamist. Valitsuse seisukoha valmistab ette Siseministeerium koostöös Välisministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, mistõttu seisukoha kujundamine võtab rohkem aega. Lisaks hoidub lahkuv valitsus hea valitsemistava järgi vältimatu vajaduseta põhimõtteliste otsuste langetamisest. Annan teile teada, et tuletame selle küsimuse arutelu vajalikkust meelde uuele valitsuskoalitsioonile. Tänan teid veelkord selle küsimuse tõstatamise eest ja samuti teie panuse eest Eesti ühiskonda.”
Euroopa kodanikualgatus tähistab homme oma 11ndat sünnipäeva. Märtsis registreeriti uus kodanikualgatus: „Lõpetame hobuste tapatalgute ajastu“, et kaitsta hobuseid liialt raske töö- ja treeningtingimuste ja meelevaldse tapmise eest: https://europa.eu/citi…/initiatives/details/2023/000003_en
Euroopa kodanikualgatuse „Ei uimepüügile ja -kaubandusele“ algatajad tutvustasid oma algatust 27. märtsil Euroopa Parlamendi ees. Vaata täispikka videot: https://multimedia.europarl.europa.eu/…/envi-pech-peti. Algatuse „Päästkem julmusevaba kosmeetika – loomkatseteta Euroopa“ autorid kohtusid Euroopa Komisjoni liikmetega 17. märtsil, kus said tutvustada oma ideid ja algatust. Komisjonil on aega 25. juulini 2023, et oma ametlik vastus anda.
Euroopa kodanikualgatuse masintõlgitud märtsikuine uudiskiri on leitav siit: https://ec.europa.eu/…/ecif/newsletter-archives/44608.