Raamatukogul on tulevik kui ta on kogukonna ankur! Just niimoodi kõlab Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga ettekande pealkiri täna toimuval Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu XII kongressil “Raamatukogu on tulevik” Viimsi Artiumis.
Kairi Tilga avab oma ettekandes raamatukogude rolli demokraatia ja kogukondlikkuse arendamisel ja käsitleb Eestis uudset ankurasutuste mõtteviisi paikade arendamisel: „Demokraatia pole vaid poliitika ja valimised, veel vähem otsuste pealt vaatamine. Demokraatia on osalemine oma pere, naabruskonna, kodukoha ja ka riigi elus. Täpselt samamoodi pole raamatukogu lihtsalt raamatute laenutamise koht, vaid saaks olla kogukonda võimestav ankurasutus, mis kaasab ja võimestab inimesi ning loob naabruskondadele sotsiaalse heaoluruumi suhtlemiseks ja dialoogi pidamiseks.”
Foto: Liis Reiman