Rahvaalgatus.ee vahendusel on nüüdseks kogutud juba üle poole miljoni allkirja. Eestlased on leidnud endale sobiva viisi (kohalikus) poliitikas kaasalöömiseks ja ees ootab osalusrevolutsioon. 

Seitse aastat tagasi, Rahvaalgatus.ee esimesel tegevusaastal läks Riigikogu poole teele kuus rahvaalgatust, järgneval juba üksteist. Tänaseks on tavaline, kus sama suurusjärk algatusi esitatakse otsustajatele vaid ühe kuu jooksul. Eesti Koostöö Kogu ekspert Maarja-Leena Saar: “2020. aasta teises pooles tõusis 12 kuu keskmine allkirjade arv 1000-lt allkirjalt 10 000 allkirjale ühes kuus. Põhjuse, mis sellise Eesti inimeste plahvatuslikku kodaniku aktiivsuse tingis väärib tähelepanu ja omaette arutelu.”

Kui seni veel enamus algatusi tehakse Riigikogu suunal, siis vaadates Rahvaalgatus.ee statistikat, joonistub praegu välja tõeline kohaliku tasandi osalusrevolutsioon. 2020. aastal saadeti kohalikesse omavalitsustesse (KOV) neli algatust, 2021. aastal 15 algatust ja 2022. aastal 29 algatust. Seda oli kusjuures juba rohkem kui samal aastal riigikokku saadetud algatusi. Tänaseks on ligi pooltesse kohalikesse omavalitsustesse juba vähemalt üks algatus saadetud.

2016. aastal Eesti Koostöö Kogu poolt loodud loodud Rahvaalgatus.ee on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, misvõimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks. Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga. Rahvaalgatus.ee on The Innovation in Politics Awards 2023 konkursil finalist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi konkursil nomineeriti Rahvaalgatus.ee parima avaandmete taaskasutaja 2023 kategoorias.