15.05- 08.06.2023 teistkordselt toimunud „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ dialooginädala raames korraldasid raamatukoguhoidjad kümnest vallast 11 kaasavat arutelu. Sündmusele tagasiside andnute hinnangul oli dialooginädal vajalik ning kogukonnad peavad taolisi tähenduslike, hästi juhitud vestlusi erinevatel teemadel oluliseks. Kokku toimus teistkordne dialooginädal 10 erinevas vallas üle Eesti ja neis osales 112 inimest, kellest 44 andsid korraldajatele ka kirjalikku tagasisidet. Tagasisideandjatest lausa 32 % olid kooliõpilased.

Raamatukogud valisid oma esimese dialoogi teemaks mitmelgi puhul just raamatukogu enda küsimuse: milline on raamatukogu, mida noored vajavad; kuidas raamatukogu jõuab kaugematesse küladesse; kuidas panna inimesi ületama raamatukogu lävepakku jt. Lisaks uuriti ka, kuidas oma kodukandi elu loodusega rohkem kooskõlas toimima panna, millist avalikku ruumi kogukond vajab, millist kooli noored vajavad või milline on hea kultuurielu.

Küsisime tagasisides, et mis tunne inimesi dialoogist saatma jäi:
Vastustes kõlasid märksõnad: mind kuulati, õhkkond, kaasõpilaste mõtted, klassiga rääkimine ja koosviibimine, kogukondlik kokkuhoidmise tunne, soe ja mõtteerk õhkkond, uued ideed, tänutunne. 79 % vastanutest arvasid, et taolisel viisil peetud dialoogid nende kogukonnas on vajalikud või väga vajalikud. Miks?

  • Läbi dialoogi saavad mõtted selgemaks ja annavad tegutsemisele parema sihi.
  • Loovad koostööd.
  • Väga vajalikud on kokkusaamised just dialoogi reegleid järgides – see aitab paremini erinevaid seisukohti esile tuua.
  • Hästi ettevalmistatud dialoogid aitavad probleeme lahendada ning elu kogukonnas paremaks muuta
  • Saame teada, mida teised arvavad, mõistame rohkem kaaslasi, jäävad ära vääriti mõistmised ja tülid inimeste vahel, kui rohkem mõtiskleda olulistel teemadel.

„See, et raamatukogud võtavad suuremat rolli demokraatia ja kogukondade arendamisel on suundumus kõikjal demokraatlikes riikides. Raamatukogu saab olla kogukonna ankur, mis kaasab ja võimestab inimesi ning loob naabruskondadele sotsiaalse heaoluruumi suhtlemiseks ja dialoogi pidamiseks. Selline on tuleviku raamatukogu,“ võttis dialoogikoolituse kokku Eesti Koostöö Kogu juht ja dialoogiprogrammi eestvedaja Kairi Tilga.

Eesti Koostöö Kogu eestvedamisel ja koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga on 2022-2023 omandanud tähenduslike vestluste ehk dialoogide korraldamise oskused 23 raamatukoguhoidjat Eesti eri paikadest. Koolitajaks oli õpidisainer ja  kaasamisekspert Piret Jeedas. 2023. aasta kevadel ilmus ka eestikeelne ja väga praktiline dialoogi korraldamise juhend, mis võimaldab lisaks raamatukogidele tähenduslike vestlusi läbi viia ka oma organisatsioonis, seltsis, korteriühistus, koolis vm. Juhendi on koostanud kaasamispraktik Piret Jeedas ja see on leitav siit: https://kogu.ee/wp-content/uploads/2023/03/Dialoogid_raamatukogus_17.03.23.pdf. Dialoogiprogrammist põhjalikum info: https://kogu.ee/kohalike-dialoog-kohalikus-raamatukogus/