Eesti Koostöö Kogu juhataja ja nõukogu kohtusid täna Vabariigi Presidendi Alar Karisega. Arutati, kuidas meie igapäeva tegevuse kolme põhisammast  – teaduspõhine poliitika kujundamine, arutelukultuur ja kollektiivsed pöördumised, tulevikus veel mõjusamalt kohaliku ja riigi tasandile viija.
Arutlusel oli ka asutuse tulevikuperspektiiv ja jätkusuutlikuse küsimused.
Ühises vestluringis arutleti teemade üle nagu:
  • Eesti Koostöö Kogu roll inimarengu seiraja ja demokraatia edendajana.
  • Rahvaalgatus.ee populaarsuse kasv ja selle mõju nii kohaliku kui riigi tasandi otsustele.
  • Arutelu- ja dialoogi programmid kui osa demokraatiale olulisest kodanikuharidusest.
  • Uue Eesti inimarengu aruande fookuse (EIA 2026) seadmine haridusele.
  • Asutuse tulevikuperspektiiv ja jätkusuutlikuse küsimused.
Presidendi sõnul on Eesti Koostöö Kogul ühiskonnas tuumakas roll täita. Inimarengu aruannetes lahatakse põhjalikult Eesti probleeme ja tulevikusuundi ning need sõnastatakse selges keeles rahvale ja otsustajale. Rahvaalgatus.ee kaudu saab igaüks algatada pöördumisi ning Eesti Koostöö Kogu töötajad aitavad hoida neid sisukana, hoiavad protsesside turvalisust ja sõltumatust, jälgivad milline on riigi ja kohalike omavalitsuste tagasiside. Samuti tegeletakse arutelukultuuri edendamisega. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise FB postituse leiab siit: bit.ly/3OK7qWt.