Arvamusfestivali demokraatia ala arutelus Eesti Koostöö Kogu arutelu „Kuidas murda kodanike ja riigi patiseisud?“ arutleti, milline seni puuduolev teenus aitaks konfliktseid olukordi produktiivseks aruteluks muuta ja kes seda rahusobitaja rolli tulevikus pakkuma peaks?
Publikuga suheldes kostus, et:
• Eesti Koostöö Kogu võiks seda teha, presidendi institutsioon lisaks mõju, usaldust ja prestiiži, et KOVi ja riigi suunas mõjusat tööd teha.
• Antud roll peaks olema erapooletu- see ei saa olla ei KOVi, Riigikogu ega kodanikuühiskonna alluvuses, sest kes tellib muusika see mõjutab ka tulemit.
• Samuti tuleks tegeleda ametnike ning KOVde ressursi ja võimekuse tõstmisega, et avatud valitsemine saaks rakenduda.
• Riiklik lepitaja on olemas, ta võiks seda teha.
• Vajadus nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka inimeste poolt rahumeelseks koosvalitsemiks on suur ja vajab arutelu.
Milliseid mõtted kajasid aruteluringis osalenud eksperdid, saad järelvaadata Eesti Koostöö Kogu YouTube`i kanalist siit. Eesti Koostöö Kogu arutelus osalesid: Henri Otsing (aktiivne kodanik), Silvia Lotman (aktiivne kodanik), Allar Haljasorg (Kohila vallavanem), Madis Kallas (Eesti regionaalminister), Igor Taro (Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees) ning arutelujuhiks oli Hille Hinsbergi (avatud valitsemise ekspert).

DD Sihtasutus, Eesti Koostöö Kogu, Soome Instituut ja Parempoolsed Noored korraldasid ühiselt demokraatia ala, et tuua rohkem avalikku arutellu arutelusid demokraatia tähenduse üle. Alal arutlesime koos, kuidas meie demokraatlikke institutsioone arendada ning kuidas Eestis teha otsuseid paremini koos inimestega.