Augustis anti Rahvaalgatus.ee keskkonnas rekordilised 79 936 digiallkirja, millega löödi üle alles mais püstitatud eelmine rekord 41 961.
Sel kuul püstitati veel mitu rekordit – algatusest „Petitsioon automaksu kehtestamise vastu“ sai läbi aegade populaarseim algatus 65 565 allkirjaga ning Rahvaalgatus.ee kogus oma 600 000 digiallkirja, millest viimased 100 000 tuli rekordilise kolme kuuga.
Augustis loodi 15 algatust, millest 11 jõudis ka allkirjastamisele. Riigikokku ei saadetud ühtegi algatust, aga kohalikku omavalitsusse jõudis kaks algatust. Teemadena andsid kohaliku omavalitsuse tasandil tooni Tallinna bussiliinide muutmised, koolide ja noorte osaluse teemad ning Riigikogu tasandil maanteed, isikuandmete kaitse, Kaja Kallas, erakonnaseadus ja riigikogulaste palgad.
Algatus “Teeme Ahtmesse tualetid” sai Kohtla-Järve linnavalitsuselt vastuskirja, kus nenditi, et praegusel momendil see võimalik ei ole: Ahtme linnaosa esinduses toimus avalik arutelu algatusega püstitatud teemal. Arutelu tulemusena selgitati kohalviibijatele põhiprobleemid ja olemasolevaid takistused ja püstitati tähtajad, millal WCd peaks olema paigaldatud.
Euroopas registreeriti 16.08 uus Euroopa kodanikualgatus „Ukraina kultuuri, hariduse, keele ja traditsioonide säilitamine ja arendamine EL-i riikides“.
Algatus kutsub Euroopa Komisjoni üles kiirendama meetmeid Ukraina pagulaste ELi integreerimise toetamiseks:
Tegemist on seitsmenda sel aastal registreeritud Euroopa kodanikualgatusega. Selle korraldajatel on nüüd kuus kuud aega valida allkirjade kogumise alustamiseks sobiv kuupäev. Loe algatuse kohta pikemalt siit: https://europa.eu/citi…/initiatives/details/2023/000007_en