Eesti Koostöö Kogu küsis Arvamusfestivali demokraatia alal „Kuidas murda kodanike ja riigi patiseisud?“ Nii kuulajate kui aruteluringis osalejatega arutleti, milline seni puuduolev teenus aitaks konfliktseid olukordi produktiivseks aruteluks muuta ja kes seda rahusobitaja rolli tulevikus pakkuma peaks?

Riigi poolt vaadatuna on oluline leida kompromissideks valmis olevad kogukonna eestkostjad, kui konflikti puhul teema kaaperdatakse mõne kollektiivi poolt, aga ühise laua taha tulema ei nõustuta.

Aktiivsete kodanike jaoks on kahetsusväärne olukord, kui suure töö tulemusena ja kaasamiseksperte kaasates ollakse valmis asjaosalistega arutlema, ent siis saadetakse kodaniku aktiiv ukselt minema (Kaitseministeeriumi näide). Kogukondadele on vaja tuge, kes aitaks omavalitsusega konsensust otsida. “Mitte minu tagaaias” on halva valitsemise tagajärg mitte põhjus.

Omavahelist suhtlemist peeti kõige aluseks, vastasel juhul võib meedia lükata osapooled aina sügavamatesse “kaevikutesse”. Edasiviiva arutelu tekke eelduseks peeti ühtseid reegleid.

„KOV-il on oluline roll hoida oma aktiivseid ja arukaid, linna-vallelu edasiviivaid linnakodanikke (vabakondi) ja sädeinimesi. KOVi juhil ja tema kuulamise ja kaasamise oskustel on väga suur roll, sest kui otsustatakse näiteks meedia vahendusel oma inimesi materdada, siis tekitab see tugevat trotsi ja väsimust kogukondlikke asjade eest vedajatel,“ sõnati publikust.

Slido hääletusplatvormi vahendusel jõudsid meieni järgmised mõtted:
Eesti Koostöö Kogu võiks olla vaherahu rollis, presidendi institutsioon lisaks mõju, usaldust ja prestiiži, et KOVi ja riigi suunas mõjusat tööd teha
Antud roll peaks olema erapooletu, see ei saa olla ei KOVi, Riigikogu ega kodanikuühiskonna alluvuses, sest kes tellib muusika see mõjutab ka tulemust.
Tegeleda tuleks ametnike ning KOVde ressursi ja võimekuse tõstmisega, et avatud valitsemine saaks paremini rakenduda.
Riiklik lepitaja on olemas, kes võiks samuti kanda konfliktide lahendaja rolli.
Vajadus nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka inimeste poolt rahumeelseks koosvalitsemiks on suur ja vajab kindlasti arutelu.

Eesti Koostöö Kogu arutelus osalesid: Henri Otsing (aktiivne kodanik), Silvia Lotman (aktiivne kodanik), Allar Haljasorg (Kohila vallavanem), Madis Kallas (Eesti regionaalminister), Igor Taro (Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees) ning arutelujuht Hille Hinsbergi (avatud valitsemise ekspert).

Kogukonna ala koostööpartneriteks olid Siseministeerium, Eesti Rahvaülikoolide Liit, Maakondlikud Arenduskeskused ning demokraatia ala kaaskorraldajateks DD Center for Democracy ja Soome Instituut.

Salvestust arutelust näeb Eesti Koostöö Kogu YouTub`i vahendusel siit: https://bit.ly/3PhhBCn
Eesti Koostöö Kogu koostatud Arutelu korraldamise juhendiga tutvu siin: bit.ly/3OYERWR