Eesti Koostöö Kogu inimesed osalesid eelmisel nädal Avatud valitsemise partnerluse (2023 OGP Global Summit) suursündmusel Tallinnas nii õppija kui Eesti digidemokraatia eduloo tutvustajana. Võtsime nüüd oma muljed, taipamised ja kohtumistelt kõlama jäänu lühidalt kokku: 

  • Üks ühendavamaid märksõnu, mis kogu maailma muretsema paneb – kuidas osata märgata üksikisiku, kogukonna, kohalikul ja riigi tasandil neid kohti, kus demokraatia murenema hakkab?
  • Kohalik tasand ja inimesevaade on demokraatias oluline! Vaatamata tehnoloogia arengule, jäävad siiski inimeste hääled tihtipeale kuulmata. Alati ei ulatu internet igasse kodusse ning tehnoloogia ei pane inimest automaatselt kaasuma.
  • Aina kriitilisem on demokraatiat võimaldavate protsesside ja organisatsioonide jätkusuutlik rahastamine ja järjepidevus. Demokraatiat ei edenda läbipõlenud vabatahtlike või kolmanda sektori najal, vaid elujõulise kolmanda-, avaliku- ja erasektori koostöös.
  • Ukraina on Euroopa uus digitiiger, mis ehitab end keset sõda üles avatud valitsemise printsiipidest lähtudes. Ühine demokraatia arendamise soov ühendab seal riigis kolme sektorit. Kolmanda sektori nügimiseta ja erasektori tehnoloogilise innovatsioonita oleks demokraatia areng palju aeglasem.
  • Ilma demokraatiata puudub raamistik, kus ettevõtlikud inimesed saavad vabalt probleemidele lahendusi leida, ettevõtted tööd teha, puuduvad isikuvabadused ning õigused.
  • Riigi poolt on selgelt vaja töötada informatsiooni kättesaadavuse parandamise ja mugavus-salastatuse lõpetamise suunas. Kostus ka vajadus sotsiaalmeediat reguleerida ning targa meedia järgi.
  • Meie Rahvalgatus.ee on silmapaistev digidemokraatia edulugu, mis on saanud seitsme aastaga igapäevaseks kodaniku tööriistaks. See edulugu pakkus rahvusvaheliselt suurt huvi, meilt tuldi kogemusi saama.
  • Tekkis küsimus, et kas need üliolulised maailma muutvad inimesed, kes Telliskivis kohal olid, ka meie ajakirjanduses kajastust leidsid? Näiteks Maria Ressa  (Nobeli rahupreemia laureaat 2021, ajakirjanik) persoonilugu?
  •  Eesti oli vallutanud suur rahvusvaheline seltskond. Vaatamata sellele tundsin just eeskätt Eesti enda avatud demokraatia edendajate kogukonna teket ja ühtset vaimu ning koostöö tahet. Loodan, see energia kasvab ja väljendub ühtsetes tegudes edasi.

Tippkohtumine toimus Eesti Avatud valitsemise partnerluse kaaseesistumise raames, mille Eesti võttis üle oktoobris 2022.

#OGPEstonia #OGPEesti