19.septembril 2023 kogunesid Tartu Ülikooli raamatukokku üle saja inimese Eesti esimesele kogukonna arendamise inspiratsioonipäevale KAI. Sündmusega anti avapauk Siseministeeriumi strateegilisele partnerlusele “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine aastatel 2023–2026”.

Eesti Koostöö Kogu roll selles partnerluses on viia läbi „Dialoog kogukonnaga“ koolitusi omavalitsuste juhtidele. I lend eriti julgeid ja motiveeritud KOV juhte stardib juba oktoobris 2023. Inspiratsioonipäeval arenguprogrammi arutelukultuuri edendamiseks kogukondade ja omavalitsuse vahel ka tutvustati. Toimus näitlik töötuba Piret Jeedase (Ruumi loomine, kaasamispraktik ja andragoog) ja Kairi Tilga (Eesti koostöö Kogu juhataja) eestvedamisel.

Inspiratsioonipäev oli kohtumispaik ja ühise mõtteruumi loomise koht kogukondade arendamise vajalikkusest ja võimalustest Eestis.Töötubades ja aruteludes saadi ülevaade strateegilise partnerluse järgmise nelja aasta tegevustest kogukondade arendamise suunal ning uusi tutvuseid ja ideid kogukonna arendamisest.

Päeva võtmeesinejateks olid Northwesterni Ülikooli õppejõud ning ressursipõhise kogukonna arendamise teadus-,arendus- ja koolitusasutuse Nurture Development asutaja ja juht Cormarc Russel ning Tartu Ülikooli kogukonnatöö õppejõud ja sotsiaalse innovatsiooni teadur, avatud dialoogi praktik kogukonnaarenduse valdkonna eestkõneleja maailmas Dagmar Narusson.

Kogukonna arendamise inspiratsioonipäev toimub Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi.