Programmis osalemine annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. Esimeses lennus osalevad 10 ärgast ja kogukondlikust lähenemisest hoolivat juhtimistasandi inimest üheksast erinevast omavalitsusest.

Esimeses lennus osaleb 9 inimest, kelle hulgas on vallavanemad, abivallavanemad, haridus- ja kultuurijuhid, kommunikatsioonispetsialistid ja volikoguliikmeid. Esindatud on Kose vald, Kehtna vald, Lääne- Nigula vald, Räpina vald, Rapla vald, Tapa vald, Viimsi vald, Jõelähtme vald ning Väike-Maarja vald.

„Dialoogiline lähenemine võimaldab suurendada kogukonnas usaldust ning luua turvalisi ja hoolivaid aruteluruume. Ilmselgelt kannustab programmis osalejaid igapäevane praktiline soov ja vajadus luua paremat dialoogi oma kogukonnaga. Seetõttu on juba eos hea tunne, kui mitmesse Eesti valda jõuavad tänu nendele kohaliku omavalitsuse juhtidele kogukonnast lähtuv valitsemine,“ sõnas Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

Programmis osalemine loob võimaluse kogeda erinevaid dialoogi ja arutelu pidamise viise. Lisaks uuritakse, millised on mõjusa kaasamise eeldused, kuulamise tasandid ja kuidas tulla toime erinevate vaatenurkadega. Esmakordselt toimuv praktiline arenguprogramm koosneb viiest kohtumisest ja kulmineerub jaanuaris 2023 dialoogidega kogukonnas, mis loob võimaluse õpitut rakendada. Loe koolituse lähenemise ning läbiviijate kohta täpsemalt siit.

Arenguprogramm on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu Eesti Rahvaülikoolide Liit ja Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.