Septembris anti Rahvaalgatus.ee keskkonnas 30 458 digiallkirja, loodi 11 uut algatust ning samapalju saadeti ka allkirju koguma. Riigikokku saadeti 4 ja kohalikesse omavalitsustesse 3 algatust.

Kohalikul tasandil tõstatati Saarde vallas maakondliku bussiliini ümbertegemine, Lääneranna vallas vallavolikogu juhtimine, Viimsi vallas lohe- ja purjelauasurfi arengustrateegiasse lisamine ja kruusatee asfalteerimine Tartu vallas. Septembris said mitmed algatused ka vastuse. Näiteks Lääneranna vald tõi oma vastuskirjas välja, et algatused „Nõue säilitada Virtsu Kool 9-klassilisena!“, „Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!“ ja „Varbla kool 9 klassiliseks ja mitte ühtseks Lääneranna kooli osaks“ olid vallas hääletamisel, kuid ei leidnud vallavolikogus toetust.

Riigikogu suunal andsid septembris tooni Tarvastu paisjärve veetaseme langetamise lõpetamine, kanade puurispidamine, Kopli päästekomando sulgemine, e-hääletamine, õpetajate/päästjate/politseinikute palgad ja toiteväärtuse selge esitamine. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas algatuse “Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega” teemal korraldada avaliku istungi. Riigikogu kultuurikomisjon otsustas algatuse “Vali Eesti haridus” saata Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

Euroopa Liidu tasandil saadeti 21. septembril uus algatus „Lõpetage hobuste tapmine“ allkirju koguma. Selle eesmärgiks on kaitsta hobuseid ja vastu võtta õigusakt, mis keelustaks nende tapmine, aretamine ja eksport karusnaha ja liha tootmise või muude ainete tootmise eesmärgil.
🇪🇺Loe edasi algatuse ja teiste Euroopa Kodanikualgatuse uudiste kohta siit: https://ec.europa.eu/…/ecif/newsletter-archives/47893…