Kogukonnaveeb.ee on veebiaken, mis jagab valdkonna uudiseid ja infot neile, kellele on oluline kogukondade käekäik. Äsja valminud teemaveeb pakub infomaterjali nii kogukonna arendajatele, kogukonnale kui ka kohalikule omavalitsusele, keda huvitab  kogukonnakeskne valitsemisviis. Veebileht on üks sammudest Siseministeeriumi strateegilise partnerluse tegevusplaanist “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine aastatel 2023–2026“. 

Kogukonnaveeb.ee veebilehelt leiab päevakajalisi uudiseid, koolitusi, juhendmaterjale, kogemuslugusid kui ka teemakohaseid teadusartikleid. Kui vajatakse tuge vabaühenduse loomisel või juhtimisel, leiab värskelt loodud kodulehelt palju kasulikke viiteid selleski olukorras. Omaette väärtus on aardekasti rubriik.

Kogukonnaveeb.ee on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse tegevusplaanist “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine aastatel 2023–2026“, mis saab teoks viie organisatsiooni koostöös: Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Rahvaülikoolide Liit, OÜ Toimevõimendi.